En person sitter och arbetar på sin laptop.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådets uppgift är att:

  1. Bereda eller yttra sig i ärenden som handlägges av kyrkofullmäktige
  2. Handha den ekonomiska förvaltningen och följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomi
  3. Förvalta församlingens egendom
  4. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkorådets sammansättning:

Kyrkans framtid (KYF): 2 ledamöter 
Socialdemokraterna (S): 6 ledamöter
Parti politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): 2 ledamöter 
Självskriven ledamot: Kyrkoherden 
Antal ledamöter: 11 stycken 
Antal suppleanter: 10 stycken

Ledamöter

Kyrkorådets ledamöter Ersättare
Sture Egberth (S) Kerstin Elf Ståhl
Ulla Axelsson (S) Ragnhild Wärn
Kjell Pettersson  (S) Börje Johansson
Eiwor Englund (S) Jan-Gunnar Hjalmarsson
Jan Cederborg (S) Mirja Veijanen
Erik Weiborn (KYF) Ingegerd Carlman
Kenneth Söderman (KYF) Monica Fransson
Lena Björnståhl ( POSK) Britt-Marie Westin
Britt-Marie Westin (POSK) Tanja Ronkainen
Lars-Göran Bergman (POSK) Anders Eriksson

Lars-Eric Norrsäter, (kyrkoherde, självskriven ledamot) 
Ordförande: Sture Egberth
Vice ordförande: Britt-Marie Westin