En person sitter och arbetar på sin laptop.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådets uppgift är att:

  1. Bereda eller yttra sig i ärenden som handlägges av kyrkofullmäktige
  2. Handha den ekonomiska förvaltningen och följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomi
  3. Förvalta församlingens egendom
  4. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkorådets sammansättning:


Socialdemokraterna (S): 5 ledamöter
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): 5 ledamöter 
Självskriven ledamot: Kyrkoherden 
Antal ledamöter: 11 stycken 
Antal suppleanter: 10 stycken

Ledamöter

Ordinarie                               

Sture Egberth(S)                       

Ulla Axelsson(S)                       

Jan-Gunnar Hjalmarsson(S)     

Helene Karlsson(S)                   

Ragnhild Wärn(S)                      

 

Lena Björnståhl(POSK)            

Britt-Marie Westin(POSK)      

Kenneth Söderman(POSK)    

Erik Weiborn(POSK)                 

Tanja Ronkainen(POSK)           

Kyrkoherden,Lars-Eric Norrsäter,  självskriven ledamot

Suppleanter

1. Kerstin Elf(S)

2. Börje Johansson(S)

3.Anna-Kristina Svensson(S)

4.Zhaneta Frangova(S)

5.Johan Andersson(S)

1.Annika Landoff(POSK)

2.Kjell Fransson(POSK)

3.Urban Nilsson(POSK)

4.Mikael Lindgren Palmgren(POSK)

5.Ingela Lindholm(POSK)

 

Ordförande

Sture Egberth

Vice ordförande

Ulla Axelsson