En person sitter och arbetar på sin laptop.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådets uppgift är att:

 1. Bereda eller yttra sig i ärenden som handlägges av kyrkofullmäktige
 2. Handha den ekonomiska förvaltningen och följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomi
 3. Förvalta församlingens egendom
 4. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut

Preliminära sammanträdesdatum 2024

 • 26 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 9 december

Klockan 17.30

Kyrkorådets sammansättning:


Socialdemokraterna (S): 5 ledamöter
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): 5 ledamöter 
Självskriven ledamot: Kyrkoherden 
Antal ledamöter: 11 stycken 
Antal suppleanter: 10 stycken

Ledamöter

Ordinarie                               

Sture Egberth(S)                       

Ulla Axelsson(S)                       

Jan-Gunnar Hjalmarsson(S)     

Helene Karlsson(S)                   

Ragnhild Wärn(S)                      

 

Lena Björnståhl(POSK)            

Britt-Marie Westin(POSK)      

Kenneth Söderman(POSK)    

Erik Weiborn(POSK)                 

Tanja Ronkainen(POSK)           

Kyrkoherden,Lars-Eric Norrsäter,  självskriven ledamot

Suppleanter

1. Kerstin Elf(S)

2. Anna-Kristina Svensson (S)

3.Zhaneta Frangovas (S)

4.Johan andersson (S)

5.Birgitta Egberth (S)

 

1.Annika Landoff(POSK)

2.Kjell Fransson(POSK)

3.Urban Nilsson(POSK)

4.Mikael Lindgren Palmgren(POSK)

5.Ingela Lindholm(POSK)

 

Ordförande

Sture Egberth

Vice ordförande

Ulla Axelsson