Svenska kyrkan i Järna och Vårdinge

Välkommen till Järna-Vårdinge pastorat - Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församling. Tre - men ändå ett!

Aktuellt från Svenska kyrkan i Järna och Vårdinge

Kontakta oss

Järna-Vårdinge pastorat:
Adress: Järna-Vårdinge pastorat, Kyrkvägen 10, 153 32 Järna
Telefon: 08-551 747 20
Mail: jarna-vardinge.pastorat@svenskakyrkan.se
Expeditionen är öppen:
Tisdag–fredag 10.00–14.30 (lunch 12.00–13.00)
Onsdagar ojämna veckor öppet 10.00–12.00.

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon: 08-551 782 14
Adress: Kyrkogårdsförvaltningen Järna-Vårdinge pastorat, Mölnbovägen 4C,153 32 Järna
Mail: jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Personal & mer info

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.