Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkan i Järna och Vårdinge

Välkommen till Järna-Vårdinge pastorat - Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församling. Tre - men ändå ett!

Kontakta oss

Järna-Vårdinge pastorat:
Telefon: 08-551 747 20
Mail: jarna-vardinge.pastorat(@)svenskakyrkan.se
Expen öppen: tisdag-fredag 10.00-14.30 (stängt 12.00-13.00)
Adress: Järna-Vårdinge pastorat, Kyrkvägen 10, 153 32 Järna

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon: 08-551 782 14
Adress: Kyrkogårdsförvaltningen Järna-Vårdinge pastorat, Mölnbovägen 4C,153 32 Järna
Mail: jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning(@)svenskakyrkan.se

Personal & mer info

 

Nytt under solen