Meny

Gravskötsel

Gravskötsel

Kyrkogården/begravningsplatsen är ett värdigt vilorum för de bortgångna. De är även en tillgång för besökande. En vacker och välvårdad plats som kan ge ro och tid till eftertanke. Ansvaret för begravningsplatsens skötsel dels mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i vårdat skick.

Skötsel med plantering

Vi erbjuder gravskötsel med plantering på våra kyrkogårdar. I skötseln ingår en vår- och en sommarplantering samt en vinterprydnad till Allhelgonahelgen samt allmän skötsel. I allmän skötsel ingår: Klippning av gräs- och/eller skötsel av grusyta på gravplatsen, borttagning av vissna snittblommor samt vår- och höststädning. Kantklippning runt gravvård och rabatt samt vattning. Alla som betalar för skötsel får låna en planteringslåda (se nedan) utan extra kostnad. Lådan tas bort vid avtalets upphörande. Önskar man sköta planteringen själv går det givetvis bra att beställa enbart planteringslådan (se nedan).

Planteringslåda i plåt

Planteringslådan finns i två storlekar. Planteringslådan består av två plåtlådor. Den undre lådan fylls med vatten och den övre med jord. En veke mellan lådorna suger upp vattnet och ser till att jorden inte torkar ut. Ett bekvämt sätt att klara torra somrar!

Storlek & pris planteringslåda
50x30 cm: 1100 kr
80x30 cm: 1200 kr
(2018-års priser)

Beställning

Ettårsavtal: 850 kr
Treårsavtal: 2550 kr
Avräkningsavtal: Kyrkogårdsförvaltningen tar kontakt.
(2018-års priser)

Beställning av skötsel görs genom att kontakta oss via telefon, brev eller e-post.

Järna-Vårdinge pastorat
Kyrkvägen 10
153 32 JÄRNA

Telefon: 08-551 782 14
E-post: jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se