Gravskötsel

Information om hur graven sköts om och om våra gravskötselavtal.

Gravskötsel

Kyrkogården/begravningsplatsen är ett värdigt vilorum för de bortgångna. De är även en tillgång för besökande. En vacker och välvårdad plats som kan ge ro och tid till eftertanke. Ansvaret för begravningsplatsens skötsel dels mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Kyrkogårdsförvaltningen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i vårdat skick.

Information: Grundskötselavgift införs 2021

Skötseln av upplåten grav är gravägarens ansvar. För den som inte kan eller vill göra detta själv så inför vi f.o.m. 2021 inför vi en grundskötselavgift om 100 kr/år för gräsklippning och trimning omkring gravsten och eventuell egen plantering. Det här kommer innebära att vissa gravar kan komma att ha otrimmat gräs omkring gravstenen. I fall där graven då visar sig uppenbart vanvårdad kan detta leda till att gravrätten återgår till huvudmannen. Grundskötsel kan beställas separat för den som inte har andra skötselalternativ.
Pris: 100 kronor/år.

Skötsel av befintlig perenn-plantering

Här ingår grundskötsel. Utöver det så ser vår personal till gravrättsinnehavarens egen befintliga plantering, rensar och ansar och vattnar vid långvarigare torrperioder.
Pris: 450 kronor/år.

Planteringspaket

Grundskötsel ingår samt rensning, ansning och vattning. Hyra av planteringslåda ingår. Jorden byts årligen ut. Utöver det tillkommer vårplantering (inför Valborg), sommarplantering (inför midsommar) och vinterdekoration (inför allhelgona). Planteringspaketet finns i alternativen stor och liten planteringslåda.
Liten låda 50x30 cm, pris: 850 kronor/år.
Stor låda 80x30 cm, pris: 890 kronor/år.

Hyra av planteringslåda för egen plantering och skötsel

Det går att hyra planteringslåda för egen plantering och skötsel, men där grundskötsel, dvs gräsklippning och trimmning omkring gravsten och skötsellåda ingår. Lådan minskar behovet av vattning och gör det lättare för dig att sköta själva din plantering.
Pris: 250 kronor/år.

Köp av planteringslåda

Det går bra att köpa en egen planteringslåda och sköta sin grav helt på egen hand, eller lägga till en grundskötsel, alternativt en skötsel av befintlig plantering. Lådan kan man då sätta på plats själv, alternativt hyra hjälp att sätta lådan på plats. I priset ingår sugfilt som räcker de första 2-5 åren.
Liten planteringslåda (50x30) 1 200 kronor.
Större planteringslåda (80x30) 1 250 kronor.

Våra typer av avtal

Vi har tre typer av avtal att välja mellan:

  • Ettårsavtal. Första året skrivs ett avtal efter beställningen. Avtalet förnyas sedan genom att vi skickar en ny faktura efter årets slut, efter nyår. Betalar du fakturan så löper avtalet vidare. Betalar du inte så anses avtalet avslutat. Om du inte uttryckligen meddelar något annat alternativ så är det detta avtal vi förutsätter i samband med din beställning.
  • Treårsavtal. Avtalet löper i tre år och efter det erbjuds du att teckna ett nytt avtal.
  • Avräkningsavtal. Du avsätter valfritt belopp (förutsätts att det är mer än det som täcker ett treårsavtal) och får då skötsel så länge beloppet varar. Eftersom priser ofta höjs under längre perioder så räknas det fram en garantitid, då du kan räkna med att pengarna ska räcka oavsett prisökningar. För att ingå ett sådant avtal behöver du kontakta kyrkogårdsförvaltningen angående vilket belopp du har täkt dig.

Beställning av skötsel görs genom att kontakta oss via telefon, brev eller e-post. Beställningsblankett laddar nu ned som PDF här.

Järna-Vårdinge pastorat
Kyrkvägen 10
153 32 JÄRNA

Telefon: 08-551 782 14
E-post: jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se