Samtal och stöd

Behöver du någon att prata med? Du kan få enskilda samtal till stöd och hjälp med våra präster. Samtalen är kostnadsfria och den du talar med har tystnadsplikt.

ENSKILDA SAMTAL TILL STÖD OCH HJÄLP

Ibland kan det vara bra att prata med någon utanför sin egen bekantskapskrets. Vi vill utifrån en helhetssyn på människan visa och svara på hennes andliga och  existentiella behov, naturligtvis med respekt för andras tros- och livsåskådningar. Du kan med förtroende vända dig till en präst om du behöver någon att tala med. Präster har tystnadsplikt.

BIKT – ENSKILD SYNDABEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE

Även i Svenska kyrkan finns det möjlighet till bikt, det vill säga att enskilt, inför  prästen, be Gud om förlåtelse och sedan genom prästen få ta emot Guds förlåtelse. Ofta föregås eller åtföljs bikten av ett själavårdande samtal mellan prästen och den som vill bikta sig. Prästen har tystnadsplikt under bikten.

Se kontaktuppgifter till våra präster nederst på sidan. Du kan också kontakta expeditionen: 08-551 747 20.

SORGEGRUPP

Varje människa och hennes sorg är unik. Många gånger kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation. I andras ord och känslor kan man känna igen sig själv, och när en annan människa lyssnar öppnas ofta nya perspektiv. Svenska kyrkan i Järna och Vårdinge erbjuder dig som mist din livskamrat att vara med i en enkel, kravlös gemenskap i form av samtalsgrupp. Varje grupp träffas 6 gånger en och en halvtimme. Gruppen leds av en präst. En inbjudan skickas ut till församlingsbor.

Präster