Foto: Linnéa Malmborg

Kyrkskolan i Ytterjärna

Kyrkskolan ligger vid Ytterjärna kyrka. Här finns möjlighet att ordna sammankomster av olika slag.

Kyrkskolan i Ytterjärna

Adress: Säby 5, 153 91 Järna, invid Ytterjärna kyrka.
Användning: Verksamheter och uthyrning. Kan hyras för festligheter.
Sittplatser: Max 50 sittande platser.
Kök: Mindre kök med liten snabbdiskmaskin.
Tillgänglighetsanpassad: Ja.
Parkeringsplatser: Ett flertal platser finns i anslutning till kyrkan.

ETT STENKAST FRÅN Ytterjärna kyrka ligger kyrkskolan som sedan många år fungerar som församlingshem. Huset byggdes 1908 som en av två nya folkskolor i bygden. Tidigare hade en småskola funnits på den plats där kantorsbyggnaden uppfördes. Folkomflyttning med minskat barnantal till följd gjorde att de båda Järnasocknarna åter fick gemensamma skolbyggnader. De högre klasserna fördes successivt över till Centralskolan i Järna samhälle, och kvar i kyrkskolan gick årskurserna 1 till 4. I juni 1959 var det examen för sista gången i Ytterjärna och skolan stängdes då slutgiltigt. Församlingshemmet består av en öppen sal med plats för större sällskap samt ett mindre kök och ett intilliggande genomgångsrum.

Du har möjlighet att kostnadsfritt låna lokalen för dop-, vigsel- och begravningskaffe om du tillhör Svenska kyrkan och bor i någon av våra tre församlingar. Lokalen rymmer max 50 personer.

Det finns också möjlighet att hyra lokalen om du inte bor här eller om du vill ordna andra sammankomster.

 

Kyrkskolan i Ytterjärna