Foto: Stefan Christophs

Vårdinge kyrka

Vårdinge kyrka ligger avskilt vid sjön Sillen, mellan Mölnbo och Gnesta.

Vårdinge kyrka - på förkristen mark

Byggår: 1100-talets slut.
Max antal pers i lokalen: 150 st.
Adress: 153 96 Mölnbo.
Bussförbindelse: Buss 551 från Gnesta stannar precis vid kyrkan. 
Församlingshem: Sockenstugan
Kyrkogård: Vårdinge kyrkogård

MED EN MAGNIFIK UTSIKT över sjön Sillen ligger Vårdinge kyrka högt och fritt. Många sekler och släktled har passerat sedan den lilla stenkyrkan grundlades på höjden vid sjön som vid 1100-talets slut ännu var en fjärd av Östersjön. Platsen tros ha varit kultplats redan under förkristen tid. När kyrkogården 1950 utvidgades mot söder upptäcktes ett förkristet gravfält. Vid 1100-talets slut uppfördes sannolikt en stenkyrka med torn i väster och ett smalare kor i öster och av denna kyrka återstår tornet, vapenhuset och långhusets västra delar. Under 1300-talet moderniserades kyrkan genom att koret revs och långhuset förlängdes till nuvarande längd. Denna stil kallades den gotiska salkyrkotypen. På mitten av 1400-talet försågs kyrkorummet med tre tegelvalv som dekorerades med kalkmålningar samt att tornet fick ytterligare en våning i tegel och ett vapenhus i söder uppfördes.

Under 1600-talet inrättades gravar i kyrkans kor för flera adliga släkter. För generalräntmästaren Mårten Rosenstierna uppfördes ett gravkor med minnesrum och gravkällare som ett bihang till kyrkan söder om koret år 1638. Under koret byggdes gravkällare för bland andra ätten Silversparre 1671 och under vapenhuset för generalmajor Alexander Hummerhielm år 1687.
1822 påbörjades projektet med en radikal omändring av kyrkan med två breda korsarmar i söder och norr. De båda östligaste tegelvalven ersattes med gipsade trätunnvalv. Kyrkan försågs med ny inredning med predikstolen placerad över altaret. 1894 restaurerades kyrkan med tegelvalv stödda på kolonner och inredning i nygotik. Under mitten av 1900-talet ersattes den nygotiska inredningen med altare och bänkar med ett tidsenligt formspråk. 1995 invigdes kyrkan efter en omfattande restaurering.

Inventarier: Kyrkans kanske första orgel skänktes 1709 av överste Olof Rosenstierna. Därefter har såväl orgelbyte och restaurering genomförts. Dopfunten är i nygotisk stil och tillverkad av Mölnbo-marmor 1897 med ett dopfat av försilvrat tenn från 1643. Äldst av kyrksilvret är patén från 1300-talets mitt. Klockorna i tornet omgjöts 1877 Den förutvarande lillklockan har daterats till 1100-talet och var således en av Sveriges äldsta kyrkklockor. Träskulpturen av Kristus som smärtoman återfanns efter många år på vinden.

Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Hans Göthlin
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs