Överjärna kyrka

Överjärna kyrka byggd på 1100-talet ligger centralt i Järna, strax intill församlingshemmet.

Kyrkan är öppen:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 08.00-15.30.
Tisdag kl 08.00-19.00

Variation i öppettiderna kan förekomma, vänligen ring vår expedition för att säkerställa att kyrkan är öppen om du åker långt ifrån. Begravning förekommer även under veckan. 

Överjärna kyrka
- i försvar mot fienden

Byggår: Omkring år 1175.
Max antal personer i lokalen: 150 st.
Adress: Kyrkvägen 10, 153 32 Järna.
Öppet: Vid förfrågan samt vid gudstjänster.
Församlingshem: Församlingshemmet
Kyrkogård: Överjärna kyrkogård

NÄRA DEN GAMLA landsvägen mellan Södertälje och Nyköping och Järnafjärden ligger Överjärna kyrka. Det strategiska läget samt att kyrkan tidigare haft ett rektangulärt östtorn ligger till grund för att kyrkan anses ha konstruerats som en försvarskyrka. Antagligen med anledning av konungamaktens medeltida närvaro i bygden då närliggande Tuna-byarna en gång var centralorter i häraderna i egenskap av säten för konungamakten. Inga motsvarigheter finns i Södermanland, och få i Sverige då endast ett fåtal östtornskyrkor har bevarats. Kyrkans fästningsliknande karaktär framgår tydligt med tanke på dess få och trånga fönster samt enda ingång i söder.

Övervåningen tjänade tidigare som tillflyktsort i orostider, möjligen också som härbärge för pilgrimer under fredstid. Kyrkan är sannolikt uppförd omkring år 1175 och försvarsvåningen ett par decennier senare. I nästa byggnadsetapp tros sakristian ha tillfogats som med sitt osedvanligt rymliga rum med svagt spetsbågiga tunnvalv saknar motsvarighet på närmare håll. På 1400-talet uppfördes ett torn i väster, så om tornet i öst vid den tiden hade full höjd skulle kyrkan i sådana fall ha varit en klövsadelkyrka. År 1600 välvdes kyrkan med tre stjärnvalv i långhuset och två kryssvalv i koret. Interiören dominerades av de höga valven med sinnrikt flätade ribbor. Östtornets övre delar revs och långhus och kor lades under samma takfall.

1880 gjordes en hårdhänt restaurering då bland annat vapenhuset från 1400-talet revs, alla fönster förstorades och tornhuven omändrades. All inredning ersattes med nygotik. En invändig restaurering gjordes för att avlägsna spåren efter den hårdhänta restaureringen 1880. 1970 byggdes gravkapellet om till andaktsrum och väntrum. 1983 inleddes en omfattande invändig restaurering.

Inventarier: 1781 fick kyrkan sin första orgel då skänkt av överste Svedenhielm. Orgeln har därefter ersatts två gånger. Ett triumfkrucifix hänger sedan 1984
i triumfbågen. Kristushuvudet är från 1200-talet medan korset gjordes 200 år senare. Invid dopaltaret sitter en madonnabild från 1200-talets mitt, ursprungligen i lysande klara färger med kronor av metall.

Kuriosa: Ett rykte säger att kyrkan under medeltiden hade ett sidokapell i norr stiftat av någon av Folkungaättens konungar.

Foto: Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Stefan Christophs
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren

Många fler bilder kan du se i bildspelet nedan.

Kontakta oss

Järna-Vårdinge pastorat
Telefon: 08-551 747 20
Mail: jarna-vardinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen: Tisdag till fredag 10.00–12.00

Besöksadress: Kyrkvägen 10, 153 32 Järna

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon:
08-551 782 14
Mail:  jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Personal & adresser