Meny

Överjärna kyrka

Överjärna kyrka ligger centralt i Järna, strax intill församlingshemmet.

Kyrkan byggdes under slutet av 1100-talet och har sedan byggts om i omgångar. Bland inventarierna märks en madonnastaty från 1200-talet. Kyrkorummet är ljust och välkomnande. Överjärna kyrka rymmer 150 besökare. Gudstjänster firas varje vecka. Överjärna församlingshem ligger strax intill kyrkan.

Öppettider

Överjärna kyrka är öppen vardagar kl 8-15:45 och i samband med gudstjänster.

Altarfönstret i Överjärna kyrka
Bild: Hans och Göran Göthlin

Kyrkans historia

Överjärna kyrka har anor från 1100-talet. Det är en av få kyrkor i Sverige som har haft ett torn även i öster och varit en så kallad klövsadelskyrka.

Östtornet revs troligen vid sekelskiftet 1600. I långhusets östra del finns ännu spår i murytan efter stöd till tornet. Kyrkan ligger strategiskt, ett stycke från farleden mellan Mälaren och Östersjön. Kyrkans vind var också från början inrättad till försvar och kan ha använts som härbärge för pilgrimer.

Sedan medeltiden är byggnaden i stort sett oförändrad. Kyrkans interiör genomgick däremot en hård restaurering 1880. Arkitekten F W Scholander lät bland annat ta upp de höga fönstren i långhuset.

Endast ett fönster är bevarat från medeltiden, det som sitter i sakristians östra vägg. Bland de bevarade medeltida föremålen märks en madonna av hög klass, skulpterad i ekträ. Även ett triumfkrucifix, dock utan Kristusbild, finns i kyrkan.