Gravrätt, gravskick och gravplats

Information om kist- och urngravplats, minneslund och askgravlund.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats utan kostnad i 25 år. Det finns två sorters gravplatser: gravplats med gravrätt och gravplats utan gravrätt.

Att tänka på när du väljer gravplats
De olika typerna av gravplats har olika möjligheter och begränsningar. Det viktigaste när du väljer gravplats är att i största möjliga mån följa den avlidnes önskan. Men det kan också vara bra att fundera över vilket ansvar du som anhörig är beredd att ta vad gäller skötseln av gravplatsen, såväl idag som i framtiden.

Boka tid för visning av olika gravplatser
Det går bra att ringa kyrkogårdsexpeditionen om du vill boka tid för visning av olika gravplatser.

GRAVPLATS MED GRAVRÄTT

En gravplats med gravrätt innebär en egen utmärkt grav. Exempel på gravplatser med gravrätt är en traditionell kist- eller urngravplats med gravsten. Gravrätten gäller i 25 år och kan sen förnyas.

Gravrättsinnehavare måste utses
Väljer du en gravplats med gravrätt ska en eller flera levande anhöriga utses till gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för
• vem som får gravsättas på gravplatsen
• hur gravplatsen ska smyckas
• att gravplatsen är i ordning.
Missköts graven kan gravrätten återkallas. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.  

Att överlåta en gravrätt
Om en gravrättsinnehavare avlider eller andra omständigheter gör att gravplatsen står utan gravrättsinnehavare måste dödsboet eller närmast anhörig meddela kyrkogårdsförvaltningen om förändringen.  Gravrätten kan då överlåtas till en annan anhörig till någon som ligger begravd i gravplatsen.

Att återlämna en gravrätt
Som gravrättsinnehavare kan du när som helst välja att avbryta din gravrätt. Ansvaret för gravplatsen går då automatiskt över till kyrkogårdsförvaltningen. De fredar gravplatsen i 25 år efter senaste gravsättningen. Efter denna tid kan andra komma att begravas på platsen.

GRAVPLATS UTAN GRAVRÄTT

En gravplats utan gravrätt innebär en gemensam men anonym grav. Exempel på gemensamma gravplatser utan gravrätt är minneslundar och askgravlundar. Du som anhörig har ingen egen gravplats att gå till utan delar platsen med andra anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar utan kostnad för skötseln.

Minneslund
Minneslunden är en gravplats med en gemensam och anonym karaktär. Askan gravsätts utan närvaro av anhöriga. Endast snittblommor och enstaka gravljus får användas till smyckning. Enskilda gravlyktor, krans/risbukett, krukor, stenar, planteringar får inte förekomma. Minneslunden är en plats för - just minnen, samt en symbol för alla människors lika värde och vår gemensamma jord.

Askan efter de avlidna grävs ner på ett gräsbevuxet jordningsområde utan att själva platsen markeras. Därför gravsätts askan utan närvaro av anhöriga, som alltså inte får veta var askan är placerad. Varje aska jordas separat under värdiga former och under lämplig årstid. När gravsättning skett, skickas ett minnesblad som meddelar att detta gjorts, till den som beställt gravsättningen.

I Järna-Vårdinge pastorat finns minneslund på Överjärna kyrkogård, Ytterjärna kyrkogård och Vårdinge kyrkogård.

Askgravlund
Askgravlund är ett alternativ där gravsättning av aska efter avlidna sker inom ett gemensamt gravsättningsområde utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och de gravsattas namn, födelse- och dödsdatum presenteras på gemensam plats. Platsen för gravsättningen markeras ej. Askan gravsätts i tyghölje eller som lös aska och sker normalt under perioden 1 maj-31 oktober.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet. Smyckning får endast ske med lösa blommor. Gravljus kan sättas i ljushållare på de gemensamma smyckningsplatserna mellan 1 oktober och 31 mars.

I Järna-Vårdinge pastorat finns askgravlund på Ytterjärna kyrkogård.