Läs Kyrkobladet nr 2 2022

Järna & Vårdinges Kyrkoblad nr 2 2022 är ute 13 juni. Med önskan om trevlig läsning!

Kyrkobladet i Järna-Vårdinge pastorat

Välkommen till Järna-Vårdinge pastorats kyrkoblad. Här skriver vi om intressanta personer och företeelser med anknytning till kyrkan och bygden. 

Är texten svår för dig att läsa? Kontakta oss för att få en tidning i storformat. Finns
intresse av att tidningen spelas in som ljudtidning? Har du synpunkter och idéer? Tips? Hör av dig!

Linnéa Malmborg, redaktör
linnea.malmborg@svenskakyrkan.se

Klicka på omslagen för att läsa Kyrkobladet digitalt!


Kontakta redaktören om du önskar en PDF-version av tidningen (de är för stora att ladda upp). 

Foto: Stefan Christophs