Våra kyrkor och lokaler

I vårt pastorat finns tre kyrkor med anor från 1100-talet.

Överjärna kyrka

Överjärna kyrka byggd på 1100-talet ligger centralt i Järna, strax intill församlingshemmet.

Ytterjärna kyrka

Ytterjärna kyrka

Ytterjärna kyrka ligger vackert på en höjd ovanför Järnafjärden strax öster om E4:an

Vårdinge kyrka

Vårdinge kyrka ligger vackert vid sjön Sillen mellan Mölnbo och Gnesta.

Församlingshemmet i Järna

Församlingshemmet ligger inne i Järna, bredvid Överjärna kyrka.

Sockenstugan utifrån

Sockenstugan i Vårdinge

Sockenstugan ligger vid Vårdinge kyrka med utsikt över sjön Sillen. Det finns möjligheter att hyra lokalen för exempelvis dop och kalas.

Kyrkskolan i Ytterjärna

Kyrkskolan ligger vid Ytterjärna kyrka. Här finns möjlighet att ordna sammankomster av olika slag.

Postillan i Mölnbo

Postillan ligger inne i Mölnbo samhälle och är Vårdinges församlingshem där vi har olika grupper och verksamheter.

Kontakta oss

Järna-Vårdinge pastorat
Telefon: 08-551 747 20
Mail: jarna-vardinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen: Tisdag till fredag 10.00–12.00

Besöksadress: Kyrkvägen 10, 153 32 Järna

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon:
08-551 782 14
Mail:  jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Personal & adresser