Våra kyrkor och lokaler

I vårt pastorat finns tre kyrkor med anor från 1100-talet.

Kontakta oss

Järna-Vårdinge pastorat:
Telefon: 08-551 747 20
Mail: jarna-vardinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen:
Tisdag, torsdag och fredag 10.00–14.30
(Lunchstängt 12.00–13.00)
Onsdagar 10.00–12.00

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon:
08-551 782 14
Mail: jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Personal & mer info