Överjärna kyrkogård
Foto: Stefan Christophs

Pastoratet och församlingarna

Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församlingar bildar tillsammans Järna-Vårdinge pastorat. Tre - men ändå ett!

Järna-Vårdinge pastorat

Församlingarna Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge bildar tillsammans Järna-Vårdinge pastorat - tre församlingar olika till storlek, karaktär och kultur. Vi är tre men ändå ett! 

Gemensamt har vi all personal med kyrkoherden i spetsen. En gemensam expedition finns i Överjärna församlingshem där också många av pastoratets anställda har sina arbetsplatser. Pastoratet har en gemensam församlingsinstruktion, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Församlingarna har egna församlingsråd.

Syftet med pastoratet är att stärka församlingarna och deras resurser för personal, ekonomi, fastighet, information och begravningsverksamhet.

Kontrakt: Södertälje
Stift: Strängnäs.
Kommun: Södertälje.
Medlemmar: Pastoratets tre församlingar har 11 540 invånare. 6 805 av dessa är medlemmar i Svenska kyrkan.
Församlingar: Överjärna församling, Ytterjärna församling, Vårdinge församling.

Pastoratet har ett rikt musikliv med barn- och vuxenkörer, ungdomsverksamhet, öppen förskola och flera olika grupper för gemenskap.

När det krisar finns präster och diakoner med för att ge stöd och tröst och vi har personal som talar både finska och svenska. Svenska kyrkan ansvarar för kyrkogårdsförvaltning med begravningsplatser för alla. 

Så styrs pastoratet

Förtroendevalda

Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församlingar bildar ett pastorat och en kyrklig samfällighet. I varje församling finns ett Församlingsråd. Församlingsråden är församlingens styrelse med ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige bestämmer inriktning för den verksamhet som finns nära dig. T ex budget och vilken verksamhet som ska finnas. Den väljs var fjärde år.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och utses av kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta kyrkliga val. Kyrkorådet har till uppgift att tillsammans med kyrkoherden styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål.

Församlingsråden

Församlings­råden fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser bland annat kyrkvärdar och beslutar om församlingskollekter. Församlingsråden ska även bevaka den egna församlingens intressen.

Överjärna kyrka

Överjärna kyrka byggd på 1100-talet ligger centralt i Järna, strax intill församlingshemmet.

Vårdinge kyrka

Vårdinge kyrka ligger vackert vid sjön Sillen mellan Mölnbo och Gnesta.

Ytterjärna kyrka

Ytterjärna kyrka

Ytterjärna kyrka ligger vackert på en höjd ovanför Järnafjärden strax öster om E4:an

En inslagen bukett med tulpaner i olika färger.

Våra samarbeten

LP-Ria, En tro på landet (Missionsförsamlingen i Mölnbo), Vänförsamlingen Zaube

Kontakta oss

Järna-Vårdinge pastorat
Telefon: 08-551 747 20
Mail: jarna-vardinge.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöks- och postadress: Kyrkvägen 10, 153 32 Järna

Öppettider expeditionen i församlingshemmet samt telefontider:
Måndag, tisdag, torsdag 10.00–12.00

Församlingshemmets foajé:
Måndag–torsdag 09.00–15.00 & fredagar 09.00–12.00

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon:
08-551 782 14
Mail:  jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Personal & adresser