Överjärna kyrkogård
Foto: Stefan Christophs

Pastoratet och församlingarna

Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församlingar bildar tillsammans Järna-Vårdinge pastorat. Tre - men ändå ett!

Järna-Vårdinge pastorat

Församlingarna Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge bildar tillsammans Järna-Vårdinge pastorat - tre församlingar olika till storlek, karaktär och kultur. Vi är tre men ändå ett! 

Gemensamt har vi all personal med kyrkoherden i spetsen. En gemensam expedition finns i Överjärna församlingshem där också många av pastoratets anställda har sina arbetsplatser. Pastoratet har en gemensam församlingsinstruktion, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Församlingarna har egna församlingsråd.

Syftet med pastoratet är att stärka församlingarna och deras resurser för personal, ekonomi, fastighet, information och begravningsverksamhet.

Kontrakt: Södertälje
Stift: Strängnäs.
Kommun: Södertälje.
Medlemmar: Pastoratets tre församlingar har 11 540 invånare. 6 805 av dessa är medlemmar i Svenska kyrkan.
Församlingar: Överjärna församling, Ytterjärna församling, Vårdinge församling.

Pastoratet har ett rikt musikliv med barn- och vuxenkörer, ungdomsverksamhet, öppen förskola och flera olika grupper för gemenskap.

När det krisar finns präster och diakoner med för att ge stöd och tröst och vi har personal som talar både finska och svenska. Svenska kyrkan ansvarar för kyrkogårdsförvaltning med begravningsplatser för alla. 

Så styrs pastoratet

Förtroendevalda

Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge församlingar bildar ett pastorat och en kyrklig samfällighet. I varje församling finns ett Församlingsråd. Församlingsråden är församlingens styrelse med ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

Kontakta oss

Järna-Vårdinge pastorat:
Telefon: 08-551 747 20
Mail: jarna-vardinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Expeditionen är öppen:
Tisdag, torsdag och fredag 10.00–14.30
(Lunchstängt 12.00–13.00)
Onsdagar 10.00–12.00

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon:
08-551 782 14
Mail: jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Personal & mer info