Foto: Stefan Christophs

Kyrkogård

Pastoratet har tre kyrkogårdar som ligger i anslutning till kyrkorna i Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att sköta om kyrkogårdarna.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av begravningsplatserna inom Järna-Vårdinge pastorat. Vi har ansvaret för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister och gravkartor är aktuella.

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda. Vi utför plantering och skötsel på gravarna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna.

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon: 08-551 782 14
Adress: Kyrkogårdsförvaltningen Järna-Vårdinge pastorat, Mölnbovägen 4C,153 32 Järna
Mail: jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Adresser till våra olika byggnader hittar du här.
Personal finner du nederst på denna sida. 

 

Personal kyrkogårdsförvaltningen