Foto: Stefan Christophs

Kyrkogård

Pastoratet har tre kyrkogårdar som ligger i anslutning till kyrkorna i Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att sköta om kyrkogårdarna.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av begravningsplatserna inom Järna-Vårdinge pastorat. Vi har ansvaret för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister och gravkartor är aktuella.

Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda. Vi utför plantering och skötsel på gravarna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna.

Kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon: 08-551 782 14
Adress: Kyrkogårdsförvaltningen Järna-Vårdinge pastorat, Mölnbovägen 4C,153 32 Järna
Mail: jarna-vardinge.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Adresser till våra olika byggnader hittar du här.
Personal finner du nederst på denna sida. 

 

Överjärna kyrkogård

Överjärna kyrkogård

Överjärna kyrka är placerad i den äldsta delen av Överjärna kyrkogård

Vårdinge kyrkogård

I den sluttande terrängen mot sjön Sillen i väster fanns i urtid ett förkristet gravfält.

Ytterjärna kyrkogård

Ytterjärna kyrkogård

På en monumental placering på en höjd nära Järnafjärden ligger Ytterjärna kyrkogård som omgärdar Ytterjärna kyrka – väl synlig från alla väderstreck.

Gravrätt och gravplats

Information om kist- och urngravplats, minneslund och askgravlund.

En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.

Att vara gravrättsinnehavare

En liten guide till vad det innebär att vara innehavare av en gravrätt

Gravskötsel

Information om hur graven sköts om och om våra gravskötselavtal.

Gravplats i ett skogsområde med stigar

Välj grav och gravplats

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Om en avliden person inte har lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga välja en bra lösning.

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.

Ladda ned skriften "Om begravning"

Informationsbroschyr om begravning. Finns på åtta olika språk.

Begravning

Även när sorgen gör ont, är den en del av människans livsvillkor. Att själv vara aktiv är ofta bra för sorgebearbetningen, liksom att prata med andra.

Personal kyrkogårdsförvaltningen