Barn

Hos oss är barnen så viktiga! Här finns verksamhet för alla åldrar. Välkomna att vara med i gemenskapen.

En liten flicka tittar på en leksak med olika bildmotiv.

Öppna förskolan

Gemensam terminsavslutning för öppna förskolan 1 juni vid badplatsen vid Bergasjön i Mölnbo. Vi badar, leker i sanden och njuter av solen. Ta med matsäck! Vi har fika till självkostnadspris.  

En pojke och en flicka skrattar i bänkraden.

Barnkör och diskantkör

Terminsstart 2022: 1 mars (barnkör), 2 mars (diskantkör). I Postillan i Mölnbo övar vår barnkör för barn från 7 år och uppåt. I församlingshemmet i Järna övar vår diskantkör för de äldre barnen.

Pilgrimsbarn

Tisdagar 3 maj–7 juni 15.00–16.30 - Församlingshemmet, Järna

Dop

Dop

Dopet är ett sakrament, en helig handling instiftad av Jesus. Genom dopet upptas en människa i kyrkans gemenskap.