Foto: Andreas Andersson

Svenska kyrkan Floby pastorat

Tillsammans vill vi tala tydligt om Jesus och förmedla budskapet om Guds villkorslösa kärlek.

Foto: swish

Tack vare swish kan du ge kollekt eller skänka en gåva oavsett var du är!

  • Floby församling: 123 040 11 82
  • Kinneveds församling: 123 395 29 26
  • Åsarps församling: 123 540 79 29