Svenska kyrkan Floby pastorat

Tillsammans vill vi tala tydligt om Jesus och förmedla budskapet om Guds villkorslösa kärlek.