Foto: Unsplash

Svenska kyrkan Floby pastorat

Tillsammans vill vi tala tydligt om Jesus och förmedla budskapet om Guds villkorslösa kärlek till varje människa och hela skapelsen.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Öppna kyrkor

Följande kyrkor är öppna dagligen klockan 9-19: Floby, Kinneved, Åsarp, Göteve, Gökhem, Jäla och Vårkumla. Be en bön, tänd ett ljus eller bara bli stilla för en stund. Välkommen in!

Kyrktaxi

Kyrktaxi är gratis och erbjuds dig som på annat sätt har svårt att ta sig till och från en gudstjänst eller samling inom Floby pastorat.

Axplock ur kalendern

Det är mycket på gång runt om i Floby pastorat. Du kan få information om gudstjänster och andra aktiviteter på flera olika sätt. Välkommen!

Musikandakter

Välkommen till en musikandakt med efterföljande lunch.

Digitala andakter

Här finns digitala andakter i form av betraktelser, böner, textläsningar m.m. Vi delar dem också på pastoratets Facebooksida.

Prästens hand på dopbarnets huvud

Dop

Att låta döpa sitt barn är att få se, höra och uppleva att alla är välkomna i Guds familj. Dopet är Guds kärleksförklaring till varje människa.

Kyrkor i Floby pastorat

I Floby pastorat finns 17 kyrkor fördelade på tre församlingar.

Kontakta expeditionerna eller personalen

Här hittar du kontaktuppgifter till pastoratets två expeditioner och alla anställda. Tveka inte att höra av dig med dina frågor!

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva