Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Musikverksamhet

Musiken är en stor och viktig del av verksamheten i Svenska kyrkan. Musiken berör. Där orden inte räcker till kan musiken nå oss med glädje, tröst, stillhet och uppmuntran.

I Floby pastorat finns ett varierat musikliv. Förutom musik vid gudstjänster och förrättningar, erbjuder vi musikgudstjänster, sommarmusik, musikcaféer, lunchandakter och inte minst körverksamhet. Att sjunga i kör är nyttigt för både kropp och själ. Vi har många körer för olika åldrar.

Men coronapandemin påverkar oss och vi vet i nuläget inte hur verksamheten kommer se ut framöver. När uppdaterad information finns, så publiceras den här. Välkommen att kontakta pastoratsexpeditionen eller musikerna för att ställa dina frågor!

En kyrkokör i röda kåpor.

Körer i Floby pastorat

I Floby pastorat finns fler olika körer, för alla åldrar. Välkommen att sjunga tillsammans med andra!

Kontaktpersoner