Organisation

Floby pastorat består av tre församlingar; Floby, Kinneved och Åsarp. Det högsta beslutande organet i Floby pastorat är kyrkofullmäktige. De väljer ett kyrkoråd och tre församlingsråd, ett för vardera församlingen. Vid kyrkovalet den 17 september 2017 valdes kyrkofullmäktige för perioden 2018-2021.

På bilden syns ledamöterna i kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige i Floby pastorat Foto: Malin Fallgren

Ledamöter i Kyrkofullmäktige i Floby pastorat

Ordförande: Agne Arnesson
Ordninarie ledamöter: Marie Post, Fredy Neüman, Ingrid Törnqvist, Per Sörensen, Rune Lennartsson, Torbjörn Ivansson, Göran Carlson, Bo Börjesson, Inger Eriksson, Elin Lager, Dag Ahlenius, Sven Fransson, Peter Holm, Lisbeth Jonsson,
Maria Vångell Rehn, Jörgen Jacov, Bengt Sonnbring, Tobias Willander, Mats Kjellén, Inge Karlsson, Noomi Ragnarsson, Per-Hugo Claesson, Morgan Eriksson,
Lennart Johansson

Ersättare: Ann-Christine Johansson, Tobias Larsson, Anna-Lena Hermansson,
Erling Nyman, Lars-Åke Ljunggren, Gudrun Nilsson, Göte Andersson, Helena Svalmark, Birgitta Svarén, Ulla Torsrud, Peder Ragnarsson

 

Ledamöter i Kyrkorådet i Floby pastorat

Ordförande: Rune Lennartsson
Ordinarie ledamöter: Agne Arnesson, Peter Holm, Jörgen Jacov, Ingemar Jonsson, Maria Vångell Rehn, Göran Carlson, Inger Eriksson, Torbjörn Ivansson, Per-Hugo Claesson, Fredy Neüman, Noomi Ragnarsson 

Ersättare: GUnilla Andersson, Sven Fransson, Lars-Åke Ljunggren, Britt Åkesdotter, Yngve Karlsson, Tobias Larsson, Åke Samuelsson, Henrik Eriksson


Ledamöter i Församlingsrådet i Floby församling

Ordförande: väljs efter nyår
Ordinarie ledamöter: Britt Åkesdotter, Erling Nyman, Gudrun Nilsson, Bengt Eriksson, Marianne Arvidsson, Sven Fransson, Erene Linnarsson, Lisbeth Jonsson, Inge Karlsson, Stefan Eriksson, Peter Holm, Ingalill Jacov


Ledamöter i Församlingsrådet i Kinneveds församling

Ordförande: väljs efter nyår
Ordinarie ledamöter: Bo Börjesson, Birgit Carlson, Inger Eriksson, Torbjörn Ivansson, Ann-Christin Johansson, Marita Johansson, Tobias Larsson, Rune Lennartsson, Marie Post, Åke Samuelsson

Ersättare: Ann-Britt Johansson, Torgny Johansson, Verna Lagerstrand, Yngve Karlsson, Mattias Bertilsson

 
Ledamöter i församlingsrådet i Åsarps församling

Ordförande: väljs efter nyår
Ordinarie ledamöter: Lennart Johansson, Noomi Ragnarsson, Gunnar Svensson, Per-Hugo Claesson, Morgan eriksson, Gösta Johansson, Henrik Eriksson, Kjell Josefsson, Anita Nilsson, Carina Andersson, Lillemor Karlsson, Tommy Karlsson, Els-Marie Carlsson, Marita Eriksson, Maria Sjöholm, Bengt Eriksson, Peder Ragnarsson, Ulla Torsrud, Ingrid Törnqvist, Karl-Axel Filipsson