Organisation

Floby pastorat består av tre församlingar; Floby, Kinneved och Åsarp. Det högsta beslutande organet i Floby pastorat är kyrkofullmäktige. De väljer ett kyrkoråd och tre församlingsråd, ett för vardera församlingen. Vid kyrkovalet den 19 september 2021 valdes kyrkofullmäktige för perioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige i Floby pastorat 2022-2025

Ledamöter i Kyrkofullmäktige i Floby pastorat

Ordförande: Agne Arnesson
Vice ordförande: Torbjörn Ivansson
Ordninarie ledamöter: Per Sörensen, Dag Ahlenius, Ulla Torsrud, Ingrid Törnqvist, Jörgen Jakov, Noomi Ragnarsson, Fredy Neüman, Torbjörn Ivansson, Lars-Åke Ljunggren, Inger Eriksson, Marie Post, Karin Neuman, Mats Kjellén, Bengt Sonnbring, Anna-Lena Hermansson, Peter Holm, Morgan Eriksson, Malin Åstrand, Maria Vångell Rehn, Henrik Eriksson, Tobias Larsson, Jenny Svantesson, Erik Nilsson, Erik Willander
Ersättare: Sven Fransson, Lisbeth Jonsson, Erling Nyman, Birgitta Ljung-Ålebring, Göte Andersson, Rune Lennartsson, Marita Eriksson, Lillemor Karlsson, Monica Karlsson, Britt Åkesdotter, Urban Bolin, Johanna Blad, Ulf Holm

Protokoll, Kyrkofullmäktige Floby pastorat

Ledamöter i Kyrkorådet i Floby pastorat

Ordförande: Rune Lennartsson
Vice ordförande: Maria Vångell Rehn
Ordinarie ledamöter: Stefan Klint (kyrkoherde), Agne Arnesson, Henrik Eriksson, Peter Holm, Torbjörn Ivansson, Tobias Larsson, Lars-Åke Ljunggren, Fredy Neüman, Noomi Ragnarsson, Jenny Svantesson, Ingrid Törnqvist
Ersättare: Gunilla Andersson, Börje Johnsson, Kent Karlsson, Lillemor Karlsson, Karin Neuman, Erling Nyman, Per Sörensen, Ulla Torsrud

Ledamöter i Församlingsrådet i Floby församling

Ordförande: Peter Holm
Vice ordförande: Britt Åkesdotter
Ordinarie ledamöter: Matilda Nyman (präst), Bengt Eriksson, Erene Linnarsson, Helena Svalmark, Jörgen Jakov, Sven Fransson
Ersättare: Gunvor Lager, Stefan Eriksson, Lisbeth Jonsson

Ledamöter i Församlingsrådet i Kinneveds församling

Ordförande: Tobias Larsson
Vice ordförande: Karin Neuman
Ordinarie ledamöter: Mikael Powidzki Casserblad (präst), Inger Eriksson, Torbjörn Ivansson, Rune Lennartsson, Marie Post, Åke Samuelsson, Mattias Bertilsson
Ersättare: Birgitta Ljung-Ålebring, Assar Karlsson, Jan Möller, Monica Karlsson, Johan Larsson 

Ledamöter i församlingsrådet i Åsarps församling

Ordförande: Noomi Ragnarsson
Vice ordförande: Ingrid Törnqvist
Ordinarie ledamöter: Mikael Powidzki Casserblad (präst), Henrik Eriksson, Lillemor Karlsson, Carina Andersson, Gösta Johansson, Urban Bolin, Els-Marie Carlsson
Ersättare: Ulla Torsrud, Kjell Josefsson, Tommy Karlsson, Morgan Eriksson, Marita Eriksson, Johanna Blad