Kyrktaxi

Kyrktaxi är gratis och erbjuds dig som på annat sätt har svårt att ta sig till och från en gudstjänst eller samling inom Floby pastorat.

Kyrktaxi är möjlig att boka vid gudstjänster, aktiviteter och verksamheter som arrangeras av Svenska kyrkan i Floby pastorat.

Kyrktaxi är inte möjlig att boka vid dop, vigslar och begravningar.

För att boka kyrktaxi ringer du 0515-100 10 och uppger:
- att det är en bokning av ”Kyrktaxi”
- vart du vill åka
- tidpunkt för ditresa
- tidpunkt för hemresa