I förgrunden står två fat med upplagda smörgåspålägg på en glasdisk. Längre bort arbetar en kvinna i ett kök.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kvinnofrukostar

De ekumeniska kvinnofrukostarna äger rum några gånger per termin, en god gemensam frukost och därefter någon intressant föreläsare!

Lördag 6 april kl 9, Floby Kyrkans hus

”Älskade tanter, slöjd, hantverk och hembakade kakor”
Ulrika Eriksson från Trävattna – mitt liv med textiler

Efter en gedigen textilutbildning erhöll Ulrika titeln som hemslöjdskonsulent. Sedan dess har hennes liv präglats av textilier, slöjd och hantverk i olika former. Under 30 års tid var hon verksam på Västergötlands museum där hon hanterade textilföremål från medeltid till nutid. Här arbetade hon både pedagogiskt och med att konservera textilier men också med program och utställningsverksamhet. Man skulle kunna säga att hon arbetade med det som är grunden till vårt handlingsburna kulturarv.

Sedan en tid tillbaka har Ulrika rollen som museipedagog på Barnens hus på Tidaholms museum. Och på fritiden, med en ladugård full av får, kretsar mycket kring dessa djur och deras ull. 

Anmälan senast onsdag 3 april
Telefon: 0515-72 38 80
E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

I arkivet kan du läsa om vilka som föreläst på tidigare Kvinnofrukostar.