I förgrunden står två fat med upplagda smörgåspålägg på en glasdisk. Längre bort arbetar en kvinna i ett kök.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kvinnofrukostar

De ekumeniska kvinnofrukostarna äger rum några gånger per termin, en god gemensam frukost och därefter någon intressant föreläsare!

Lördag 12 november kl 9

En berättelse om några kvinnliga röster genom historien och vad de betytt för mig
Maria Åkerström har sina rötter i Floby och bor sedan 2000 i Linköping. Maria är verksam kyrkoherde i Folkungabygdens pastorat. Vid frukosten den 12 november kommer hon att tala om kvinnors röst i olika sammanhang. En given plats har de bibliska kvinnorna och hur de har varit en förebild för henne som ledare och präst i Svenska kyrkan.

Föranmälan senast onsdag 9 november till pastoratsexpeditionen.
Telefon: 0515-72 38 80
E-post: floby.pastorat@svenskakyrkan.se

I arkivet kan du läsa om vilka som föreläst på tidigare Kvinnofrukostar.