Foto: Sven-Erik Falk

Bibelgrupper

Välkommen till samtal kring kristen tro utifrån en aktuell bibeltext.

Nyfiken på bibeltexter

Kristendomen är i grunden en motkraft till den här världens materiella värderingar, statusjakt och prestationsfixering. Paulus säger i Bibeln: ”Talet om korset är en dårskap för världen men en kraft till frälsning för var och en som tror”. Det gör oss som vill försöka följa Jesus till heliga dårar.

Det är i den andan som ”Nyfiken på bibeltexter” samlas för att tillsammans läsa kommande veckas texter enligt kyrkoåret. Bibelstudiet är till för alla intresserade, sökande och troende människor som vill fördjupa sig i Bibelns texter.