Foto: Sven-Erik Falk

Bibelgrupper

Under hösten 2020 samlas vi till "Heliga dårars bibelstudium". Välkommen till samtal kring kristen tro utifrån en aktuell bibeltext.

Heliga dårars bibelstudium

Kristendomen är i grunden en motkraft till den här världens materiella värderingar, statusjakt och prestationsfixering. Paulus säger i Bibeln: ”Talet om korset är en dårskap för världen men en kraft till frälsning för var och en som tror”. Det gör oss som vill försöka följa Jesus till heliga dårar.

Det är i den andan som Heliga dårars bibelstudium samlas för att tillsammans läsa kommande veckas texter enligt kyrkoåret. Bibelstudiet är till för alla intresserade, sökande och troende människor som vill fördjupa sig i Bibelns texter.

Vi träffas på onsdagar i oktober och november. Den som vill är välkommen att fira en enkel mässa klockan 18.00. Mellan klockan 19.00 och 20.00 pratar vi sedan om kommande söndags bibeltext. Den första träffen är den 7 oktober och den sista är den 24 november. Vi gör uppehåll vecka 44. Ingen föranmälan krävs men antalet platser är begränsat.

Kontaktperson - Heliga dårars bibelstudium

Mikael Powidzki Casserblad

Svenska kyrkan Floby pastorat

Präst