Foto: Sven-Erik Falk

Bibelgrupper

I en bibelgrupp får du chansen att läsa, fundera och samtala kring Bibelns texter tillsammans med andra. Här kan du närma dig bibeltexten utifrån dina egna tankar och erfarenheter. Du kan vara tvivlare eller trosviss, nybörjare eller van bibelläsare.

Reflektion och delande kring kommande söndags bibeltexter. Din trostillhörighet eller förkunskaper spelar ingen roll. Det räcker med att du är nyfiken. Ingen föranmälan.

Åsarps församlingshem

Onsdagar, ojämna veckor kl 13-14
Start meddelas senare
Ledare: Anna Dahlgren Carlsson, telefon 076-147 50 78

Vi praktiserar Lectio Divina, en långsam läsning av texter med det övergripande syftet att längta efter Gud. Det handlar om att dyka ner i en bibeltext och reflektera över det lästa. Att lyssna inåt och uppåt. Att lyssna efter Guds tilltal. Vad vill Gud förmedla till mig genom denna bibeltext?

Om man vill samlas en stund innan är Café Nyfiket öppet. Klockan 13 inleder vi vår stund tillsammans med gemensam tystnad som följs av bön. Därefter läses texten flera gånger, och detta varvas med dina reflektioner över vad texten vill förmedla till just dig. Vi avbryter inte varandras reflektioner och det som sägs i rummet stannar i rummet. Bibelreflektionen avslutas med bön.

Floby Kyrkans hus

Onsdagar, jämna veckor kl 19-21
Start 2 september
Ledare: Anne-Mette Pleijel Johnsson, telefon 073-758 87 71

Vi samtalar, sjunger och ber tillsammans. Vi lyssnar in vad Gud vill säga oss utan att värdera varandras reflektioner.