Svenska kyrkan och GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Just nu pågår en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, (GDPR).

Kontaktpersoner

Stefan Klint, kyrkoherde, 0515-72 38 31, maila till stefan.klint@svenskakyrkan.se

Emma Johansson, kommunikatör, 0515-72 38 89, maila till emma.i.johansson@svenskakyrkan.se