Svenska kyrkan och GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Just nu pågår en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, (GDPR).

Stefan Klint

Svenska kyrkan Floby pastorat

Kyrkoherde