Foto: Jessica Nilsson

Skötselavtal

En vacker och välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Gravrättsinnehavare saknas

Pastoratet är enligt begravningslagen skyldig att föra gravbok över aktuella uppgifter som till exempel gravrättsinnehavare.

För ett antal gravplatser i Floby pastorat saknar vi uppgift om aktuell gravrättsinnehavare. Dessa gravplatser har därför försetts med en grön skylt där anhöriga ombeds kontakta oss. Klicka på följande länk för att se vilka gravplatser det gäller, lista över gravar

Gemensamt ansvar för skötsel

Det är kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavare som har ansvaret för skötseln av kyrkogården.

Sköt graven på egen hand
Att ta hand om en grav kräver lite tillsyn och arbete. Ta gärna hjälp av oss för att underlätta uppgiften. I dokumentet ”Taxor” nedan kan du se vad det kostar att få hjälp med till exempel vattning, trimning av gräs, tvätt av gravsten eller ljuständning.

Låt oss sköta graven åt dig
Det finns två alternativ att välja på och i båda fallen ingår vårstädning, rensning av rabatt, borttagning av vissna blommor i gravvas, borttagning av vårplantering, putsning av gräs runt gravsten, borttagning av ettåriga växter på hösten och beskärning av växter samt vattning. För omgärdade gravplatser ingår dessutom krattning, rensning av ogräs på grusgrav och klippning av eventuell häck. Om sommarplantering ingår så sker denna tidigast under andra veckan i juni.

Alternativ A
Avtalet gäller ett kalenderår med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Avgiften betalas årligen via faktura till pastoratet.

Alternativ B  
Avtalet gäller i fyra år eller så länge kapitalet räcker, dock längst till gravrättstidens utgång. Gravrättsinnehavaren erlägger mot faktura en valfri avgift, maximalt enligt ”Taxor” nedan. Pastoratet gör varje år avräkningar mot erlagt belopp med årsavgiften för uppdraget, denna årsavgift motsvarar priset för vid varje tillfälle gällande prislista för ettårsskötsel. Pastoratet underrättar gravrättsinnehavaren i god tid innan kapitalet är förbrukat. Det erlagda beloppet avser skötsel av i avtalet angiven gravplats och disponeras andast för detta ändamål.

Prislista gravskötsel

 • Vattning: 295 kr
 • Trimning runt gravsten/rabatt: 230 kr
 • Trätt av gravsten: 420 kr
 • Tvätt av gravsten och ram: 790 kr
 • Ljuständning per gång inklusive ljus och lykta: 230 kr
 • Ljuständning per gång inklusive ljus: 100 kr
 • Lösa blommor/bukett: 445 kr
 • Påfyllning av singel: 460 kr
 • Mp-låda 100, 57x39: 700 kr
 • Mp-låda 200, 64x29: 700 kr
 • Mp-låda 300, halvrund 49x30: 700 kr
 • Mp-låda 400, halvrund 38x30: 600kr
 • Mp-låda 500, 39x29: 550 kr
 • Extra sugremsa till Mp-låda: 60 kr
 • Penséer: 30 kr
 • Isbegonia: 30 kr
 • Kantlobelia: 30 kr
 • Gravljung: 95 kr
 • Vintertäckare: 235 kr
 • Granris: 90 kr
 • Namnbricka urlund Floby: 2 380 kr
 • Extra arbeten vid beställning: 430 kr
 • Arbete med maskin inklusive förare: 690 kr/tim
 • Ändringar av gravplats (ombyggnad): 430 kr/tim

Vill du veta mer om våra erbjudanden och priser?

Tryck på länken för att ladda ner Taxor 2022.