Foto: Jessica Nilsson

Skötselavtal

En vacker och välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Floby pastorat söker gravrättsinnehavare

Pastoratet är enligt begravningslagen skyldig att föra gravbok och att den innehåller aktuella uppgifter om bl.a. gravrättsinnehavare.
För ett antal gravplatser på Åsarps, Grolandas, Kinneveds, Flobys, Sörbys, Trävattna och Vilske-Klevas kyrkogårdar saknar vi uppgift om aktuell gravrättsinnehavare. Dessa gravplatser har därför försetts med en grön skylt, där anhöriga ombeds kontakta oss.
Information om vilka gravar det gäller hittar du om du klickar på listan nedan och på kyrkogårdarna men det går också bra att ringa 0515-72 38 84 för mer information.

Lista över gravar

Det är kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavare som har ansvaret för skötseln av kyrkogården.                           
Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan kyrkogårdsförvaltningen sköter övriga delar av kyrkogården.

Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta dina gravar själv eller så kan du ge oss skötseluppdraget.

Gravskötselavtal

Alternativ A:
Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen till pastoratet erlägga en avgift för uppdraget genom att betala faktura som pastoratet sänder till gravrättsinnehavaren. Årsavgiften framgår av nedanstående prislista..

Alternativ B:  
Avtalet gäller för en minsta tid av fyra år eller så länge kapitalet räcker, dock längst till gravrättstidens utgång. Gravrättsinnehavaren erlägger mot faktura en valfri avgift, maximalt enligt prislistan nedan.                                    
Pastoratet gör varje år avräkningar mot erlagt belopp med årsavgiften för uppdraget, denna årsavgift motsvarar priset för vid varje tillfälle gällande prislista för ettårsskötsel. Pastoratet skall underrätta gravrättsinnehavaren i god tid innan kapitalet är förbrukat.                                            
Det erlagda beloppet avser skötsel av i avtalet angiven gravplats och disponeras andast för detta ändamål.

 

Gemensamt för ovanstående alternativ är att i grundavgiften ingår: Vårstädning, rensning av rabatt, borttagning av vissna blommor i gravvas, borttagning av vårplantering, putsning av gräs runt gravsten, borttagning av ettåriga växter på hösten och beskärning av växter samt vattning.                                                                                                                              
För omgärdade gravplatser ingår dessutom krattning, rensning av ogräs på grusgrav och klippning av eventuell häck.                                                                                                                                                                                          
Om sommarplantering ingår så sker denna tidigast under andra veckan i juni. (På grund av frostrisken.)

 

 

Övriga tjänster

 • Vattning: 285 kr

 • Trimning runt gravsten/rabatt: 225 kr

 • Tvätt av gravsten: 410 kr

 • Tvätt av gravsten och ram: 770 kr

 • Ljuständning per gång inkl. ljus och lykta: 225 kr

 • Ljuständning per gång inkl. ljus: 95 kr

 • Gravlykta: 160 kr

 • Lösa blommor/bukett: 435 kr

 • Påfyllning av singel: 450 kr

 • Mp låda 100 57x39 cm: 660 kr

 • Mp låda 200 64x29 cm: 660 kr

 • Mp låda 300 halvrund 49x30 cm: 660 kr

 • Mp låda 400 halvrund 38x30 cm: 580 kr

 • Mp låda 500 39x29 cm: 530 kr

 • Extra sugremsa till MP låda: 50 kr

 • Penséer: 30 kr

 • Lsbegonia: 30 kr

 • Kantlobelia: 30 kr

 • Gravljung: 90 kr

 • Vintertäckare: 230 kr

 • Granris: 85 kr

 • Namnbricka urnlund Floby: 2300 kr

 • Extra arbeten vid beställning: 420 kr/tim

 • Arbete med maskin inkl. förare: 675 kr/tim

 • Ändringar av gravplats (ombyggnad): 420 kr/tim

Vill du veta mer?

För tecknade av skötselavtal, beställning av övriga tjänster eller förfrågningar om prisuppgift ring 0515-72 38 84 

Här kan du ladda ner våra taxor

Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor kring gravskötsel eller andra frågor kring gravar och kyrkogårdar kan du kontakta kyrkogårdsexpeditionen på telefon 0515-72 38 84, måndag, fredag: 9-12 och onsdag 13-15.30