Foto: Jessica Nilsson

Skötselavtal

En vacker och välvårdad kyrkogård är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke.

Floby pastorat söker gravrättsinnehavare

Pastoratet är enligt begravningslagen skyldig att föra gravbok och att den innehåller aktuella uppgifter om bl.a. gravrättsinnehavare.
För ett antal gravplatser på Åsarps, Grolandas, Kinneveds, Flobys, Sörbys, Trävattna och Vilske-Klevas kyrkogårdar saknar vi uppgift om aktuell gravrättsinnehavare. Dessa gravplatser har därför försetts med en grön skylt, där anhöriga ombeds kontakta oss.
Information om vilka gravar det gäller hittar du om du klickar på listan nedan och på kyrkogårdarna men det går också bra att ringa 0515-72 38 84 för mer information.

Lista över gravar

Det är kyrkogårdsförvaltningen tillsammans med gravrättsinnehavare som har ansvaret för skötseln av kyrkogården.                           
Gravrättsinnehavarna ansvarar för sina gravar medan kyrkogårdsförvaltningen sköter övriga delar av kyrkogården.

Som gravrättsinnehavare kan du välja att sköta dina gravar själv eller så kan du ge oss skötseluppdraget.

Gravskötselavtal

Alternativ A:
Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget under gravrättstiden. Gravrättsinnehavaren åtar sig att årligen till pastoratet erlägga en avgift för uppdraget genom att betala faktura som pastoratet sänder till gravrättsinnehavaren. Årsavgiften framgår av nedanstående prislista..

Alternativ B:  
Avtalet gäller för en minsta tid av fyra år eller så länge kapitalet räcker, dock längst till gravrättstidens utgång. Gravrättsinnehavaren erlägger mot faktura en valfri avgift, maximalt enligt prislistan nedan.                                    
Pastoratet gör varje år avräkningar mot erlagt belopp med årsavgiften för uppdraget, denna årsavgift motsvarar priset för vid varje tillfälle gällande prislista för ettårsskötsel. Pastoratet skall underrätta gravrättsinnehavaren i god tid innan kapitalet är förbrukat.                                            
Det erlagda beloppet avser skötsel av i avtalet angiven gravplats och disponeras andast för detta ändamål.

 

Gemensamt för ovanstående alternativ är att i grundavgiften ingår: Vårstädning, rensning av rabatt, borttagning av vissna blommor i gravvas, borttagning av vårplantering, putsning av gräs runt gravsten, borttagning av ettåriga växter på hösten och beskärning av växter samt vattning.                                                                                                                              
För omgärdade gravplatser ingår dessutom krattning, rensning av ogräs på grusgrav och klippning av eventuell häck.                                                                                                                                                                                          
Om sommarplantering ingår så sker denna tidigast under andra veckan i juni. (På grund av frostrisken.)

 

 

Övriga tjänster

Penséer, isbegonia, kantlobelia                                               20.00   
Tulpan                                                                                         10.00                      Gravljung                                                                                    80.00
Vintertäckning med dekoration                                               200.00
Granris                                                                                        60.00
Bukett med lösa blommor                                                        420.00
Enklare gravlykta                                                                       155.00
Gravlykttändning inkl. ljus och hyra av lykta, per tillfälle        145.00
Gravlykttändning inkl. ljus, per tillfälle                                      90.00
Tvätt av gravsten                                                                      375.00
Tvätt av gravsten och ram                                                       725.00
Vattning, per säsong                                                                 215.00
Grästrimning                                                                              205.00
Påfyllning av singel, 1 hektoliter                                             410.00
MobilPlant bevattningslåda, 39 x 29 cm                               480.00
MobilPlant bevattningslåda, 64 x 29 cm, 57 x 39 cm         615.00
MobilPlant bevattningslåda, halvrund 49 x 30 cm                615.00
MobilPlant bevattningslåda, halvrund 38 x 30 cm                535.00
Extra sugremsa till MobilPlant bevattningslåda                      30.00
Tillverkning och uppsättning av namnbricka i                                   
Urnlunden på Floby kyrkogård                                                  2150.00
Övriga arbeten debiteras med timkostnad                             390.00 

Vill du veta mer?

För tecknade av skötselavtal, beställning av övriga tjänster eller förfrågningar om prisuppgift ring 0515-72 38 84 

Här kan du ladda ner våra taxor

Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor kring gravskötsel eller andra frågor kring gravar och kyrkogårdar kan du kontakta kyrkogårdsexpeditionen på telefon 0515-72 38 84, måndag, fredag: 9-12 och onsdag 13-15.30