Foto: Jenny Carlson

Gudstjänster

I Floby pastorat firas tre gudstjänster varje söndag, enligt ett rullande schema mellan de tre församlingarna.

Söndagsgudstjänster

I Floby pastorat firas tre gudstjänster varje söndag efter ett rullande schema, så att de olika gudstjänsttyperna firas i respektive församling var tredje vecka.  Gudstjänsttiderna är följande: 

  • Mässa klockan 10.00, i en av pastoratets tre församlingar
  • Allsångsgudstjänst klockan 15.00,  i en av pastoratets tre församlingar
  • Kvällsgudstjänst klockan 18.00,  i en av pastoratets tre församlingar

För det mesta använder vi församlingskyrkorna, dvs Åsarps kyrka, Floby kyrka (och ibland Kyrkans hus) och Kinneveds kyrka. Du hittar alltid detaljerad information om planerade gudstjänster i kalendern längre ner på den här sidan. 

Bibeltexterna som används i gudstjänsten finns också längre ner på den här sidan. Under gudstjänsten berättar prästen vilka psalmer vi sjunger och vilket som är dagens kollektändamål.

Digitala andakter

Här finns digitala andakter i form av betraktelser, böner, textläsningar m.m. Vi delar dem också på pastoratets Facebooksida.

En julkrubba.

Julevangeliet på västgötska

Stig i Lugarp (Stig-Erik Eriksson) läser julevangeliet på västgötska och kören Karamell sjunger.

Swish-nummer i Floby pastorat

Du kan skicka pengar till Floby pastorat via flera olika swish-nummer, beroende på ändamål och verksamhet.

En ung kvinna med knäppta händer och slutna ögon sitter mot en stenvägg i en kyrka.

Tack, hjälp och förlåt.

Konfirmanderna leder oss i bön utifrån nyckelorden tack, hjälp och förlåt.

Kontakta expeditionerna eller personalen

Här hittar du kontaktuppgifter till pastoratets två expeditioner och alla anställda. Tveka inte att höra av dig med dina frågor!