Vilskeleden

En ny vandringsled sträcker sig genom Falbygden. Den sträcker sig mellan Jäla kyrka i söder och Östra Tunhems kyrka i norr.

Den 6 juni 2021 invigdes den nya leden på Falbygden, Vilskeleden. Välkommen också att vandra med oss! Du hittar mer information om planerade vandringar på www.svenskakyrkan.se/floby/pilgrim  

Ny pilgrimsled på Falbygden: Vilskeleden 

Falköping ligger utmed den pilgrimsled som heter S:t Olofsleden. Norrut går leden mot Trondheim och Nidarosdomen. Söderut går den istället in i Floby pastorat via Vårkumla, Kinneved och Jäla, för att sedan leda mot Eriksberg och så småningom sluta i Lödöse, i Göta Älvdalen.

Vilskeleden möter S:t Olofsleden på två ställen: i Jäla och Östra Tunhem. Sträckan har utforskats, markägare kontaktats och stolpar målats, och nu är leden på plats: från Jäla, via Grolanda, Floby, Sörby, Gökhem och Vilske-Kleva till Östra Tunhem.

Tillsammans bildar den nya leden och S:t Olofsleden en kringled, Falbygden runt. Den nya leden är märkt med Brynolfsmärket – ett nytt märke som särskilt tagits fram av stiftet för att användas för den här och andra pilgrimsleder som på något sätt ansluter till S:t Olofsleden (som räknas som huvudled). Märket är uppkallat efter Biskop Brynolf som var biskop i Skara kring sekelskiftet åren 1200–1300. Han sägs ha fått tag på en tagg ur Kristi törnekrona, och därmed gjorde han Skara till ett välbesökt pilgrimsmål.

Kartor över Vilskeleden

 

Här finns en karta över Vilskeleden som pdf för nedladdning.

På  https://karta.falkoping.se/kl/vilskeleden hittar du en interaktiv webbkarta över Vilskeleden. Den interaktiva webbkartan går också att se i den inbäddade rutan här nedanför. För att visa Vilskeleden på kartan, gör så här: 

  1. Klicka på symbolen för ”Lager” i kartans nedre högerhörn. 
  2. Klicka på ”Uppleva och göra” så att olika alternativ visar sig. 
  3. Markera Vilskeleden.  

Omväxlande vandring fylld av sevärdheter

Leden går på stigar och vägar, genom odlingslandskap och skog, och några kvarter genom Floby samhälle. Här finns allt från löv- och barrskog, till hagmark och öppna fält, och du går vid bäckar där du kan fylla din vattenflaska eller under våren titta på vitsippshavet.

Bland upplevelserna längs din vandring finns Ljusningshögen i Floby, stenvalvsbron vid Hålen och det kalkrika naturreservatet vid Kleva Klintar med sin säregna geologi och växtlighet.

vilskeledens sex etapper

Leden är indelade i sex etapper, som går från kyrka till kyrka. Vid kyrkorna finns informationstavlor med karta och uppgifter om sträckan, sevärdheter längs vägen och svårighetsgrad.

Östra Tunhem – Vilske-Kleva

Sträckan är 9 km. Svår vandring. Mestadels medelsvår vandring på stigar och vägar men med en svår passage på ca 100 m i brant sluttning som inte går att gå förbi på annat sätt, därav är hela etappen klassad som en svår sträcka. Leden passerar TV-tornet och fornborgen på Stångaberget. Milsvid utsikt över Västgötaslätten i väster och Hornborgsjön i norr.

Vilske-Kleva – Gökhem:

Sträckan är 6,6 km. Medelsvår vandring. Leden följer lättgången byväg, och vackra hagmarker i lövskog. Området är fyllt av fornminnen och Kleva klintar och dess naturreservat är botaniskt och geologiskt spännande. Leden går också genom Skårs by, där det tidigare fanns flera kalkbrott.

Gökhem – Sörby

Sträckan är 5 km. Lätt vandring på byväg, som också passerar Bed and breakfast och lokala vandringsslingor i Gökhemsskogen.

Sörby – Floby

Sträckan är 5 km. Medelsvår vandring. Leden går längs gammal kyrkstig i odlingslandskap och skog, samt på traktorstigar och genom samhället på gator.

Floby – Grolanda

Sträckan är 10 km. Medelsvår vandring. Leden går på väg, över åkermark och gammal kyrkstig. Här kan du läsa berättelsen om Ljusningshögen från bondestenåldern och leden passerar två stenvalvsbroar och en domarring.

Grolanda – Jäla

Sträckan är 8 km. Medelsvår vandring. Går i huvudsak på stigar genom odlingslandskap och skog, och passerar Lidan vid Lärka kvarn där det finns eldstad, och under sommaren kommer ett vindskydd att byggas.

 

Pilgrim

Njut av vandring i skog och mark, med oss eller själv – Gud går alltid med dig.