Vilskeleden

Vilskeleden är en regional vandringsled genom västra Falbygden. Den sträcker sig mellan Jäla kyrka i söder och Östra Tunhems kyrka i norr, sammanlagt 44 km. Här kan du vandra genom hagar, jordbruksmark och skog, och uppe på Mösseberg har du milsvid utsikt med Kinnekulle i fjärran.

Välkommen att vandra i våra vackra bygder!

Vilskeleden och Pilgrimsleden S:t Olofsleden bildar tillsammans en led i och runt Falköping, där du kan vandra såväl i staden som i omväxlande natur. Här kan du planera några dagars vandring med övernattningar och depåstopp längs vägen. 

Läs mer om Pilgrimsleden/S:t Olofsleden mellan Falköping och Varnhem här.

Vill du följa med på någon av Floby pastorats vandringar hittar du info här:   www.svenskakyrkan.se/floby/pilgrim  

Karta

Här finns en karta över Vilskeleden som pdf för nedladdning.

På  https://karta.falkoping.se/kl/vilskeleden hittar du en interaktiv webbkarta över Vilskeleden, uppdaterad inför vandringssäsongen 2023. Den går också att se i den inbäddade rutan här nedanför. 

För att visa Vilskeleden på kartan, gör så här: 

  1. Klicka på symbolen för ”Lager” i kartans nedre högerhörn. 
  2. Klicka på ”Uppleva och göra” så att olika alternativ visar sig. 
  3. Klicka i rutan vid Vilskeleden.
  4. Genom att föra pekaren över symbolerna på kartan kan du se vad som finns längs vägen och i närheten. Där hittar du övernattningsställen, sevärdheter och etappmål. Om du använder kartan i fält kan du se din egen position under vandringen. Allt för att underlätta planering innan du går och göra det lätt att hitta.

Bil, tåg eller buss

Vilskeleden går mellan Jäla och Östra Tunhem. Du kan åka kollektivt några gånger per dag till och från de platser som i kartan är markerade med buss- eller tågsymbol.

NOTERA! Tänk på att det är landsbygdstrafik med låg turtäthet. Lägg också märke till att restauranger, butiker och fik kan ha begränsade öppettider, och kontakta dem gärna innan vandringen om du tänkt stanna till.

För transport mellan Jäla och Falköping eller Floby kan du kontakta Wardins gårdsprodukter, som skjutsar mot avgift. De kan också ordna matpaket. https://www.wardins.se/

Floby ligger vid västra stambanan som trafikeras både av Västtrafik och SJ.
Här finns också den enda mataffären i närheten av Vilskeleden (en avstickare på någon kilometer från leden).

Till och från Östra Tunhem är det knappt två kilometer ut till väg 184 och hållplats Kabelstationen (se vasttrafik.se). Från Östra Tunhems kyrka kan du också gå på Pilgrimsleden/S:t Olofsleden in till Falköping (11 km).

Parkering finns vid alla kyrkor längs Vilskeleden. Om ni är några stycken som vandrar tillsammans föreslår vi att ni ställer en bil vid det etappmål ni tänkt er, och sedan åker till er startplats. När ni är framme hämtar ni bilen vid etappmålet och åker sedan tillbaka till bilen vid startplatsen.  

Märkning

Vilskeleden är märkt med Brynolfsmärket som särskilt tagits fram av Skara stift. Det används för den här och andra pilgrimsleder som på något sätt ansluter till S:t Olofsleden (som räknas som huvudled). Märket är uppkallat efter Biskop Brynolf som var biskop i Skara kring sekelskiftet åren 1200–1300. Han sägs ha fått tag på en tagg ur Kristi törnekrona, och därmed gjorde han Skara till ett välbesökt pilgrimsmål.

Förutom Brynolfsmärket är stolparna märkta med orange färg, den färg som markerar låglandsled. Inne i Floby samhälle sitter Brynolfsmärket och en orange linje på lyktstolpar längs leden.

Äta och bo

I den interaktiva kartan finns matställen och boenden i närheten av leden utmarkerade.

Notera: Restauranger, butiker och fik kan ha begränsade öppettider och de kan variera under säsongen. Kom ihåg att kolla upp och planera din vandring i förväg.

För fler boenden hänvisar vi till airbnb.se

Vill du övernatta längs Vilskeleden så går det också att tälta enligt allemansrättens regler.

Omväxlande vandring fylld av sevärdheter

Leden går på stigar och vägar, genom odlingslandskap och skog, och några kvarter genom Floby samhälle. Här finns allt från löv- och barrskog, till hagmark och öppna fält, och du går vid bäckar där du kan fylla din vattenflaska eller under våren titta på vitsippshavet.

Bland upplevelserna längs din vandring finns Ljusningshögen i Floby, stenvalvsbron vid Hålen och det kalkrika naturreservatet vid Kleva Klintar med sin säregna geologi och växtlighet.

Vilskeledens sex etapper

Leden är indelad i sex etapper, som går från kyrka till kyrka. Vid kyrkorna finns parkering, informationstavlor med karta och uppgifter om sträckan, sevärdheter längs vägen och svårighetsgrad. Vid alla kyrkor finns soptunna och vatten, och vid alla utom Sörby kyrka finns toalett under sommarhalvåret.

Östra Tunhem – Vilske-Kleva

Sträckan är 9 km. Svår vandring. Mestadels medelsvår vandring på stigar och vägar.  En svår passage på ca 100 m i brant sluttning, som inte går att gå förbi på annat sätt, gör att hela etappen klassas som en svår sträcka. Leden passerar TV-tornet och fornborgen på Stångaberget. Milsvid utsikt över Västgötaslätten i väster och Hornborgsjön i norr.

Vilske-Kleva – Gökhem

Sträckan är 6,6 km. Medelsvår vandring. Leden följer lättgången byväg, och vackra hagmarker i lövskog. Området är fyllt av fornminnen och Kleva klintar och dess naturreservat är botaniskt och geologiskt spännande. Leden går också genom Skårs by, där det tidigare fanns flera kalkbrott.

Gökhem – Sörby

Sträckan är 5 km. Lätt vandring på byväg, som också passerar Bed and breakfast och lokala vandringsslingor i Gökhemsskogen.

Sörby – Floby

Sträckan är 5 km. Medelsvår vandring. Leden går längs gammal kyrkstig i odlingslandskap och skog, samt på traktorstigar och genom samhället på gator.

Floby – Grolanda

Sträckan är 10 km. Medelsvår vandring. Leden går på väg, över åkermark och gammal kyrkstig. Här kan du läsa berättelsen om Ljusningshögen från bondestenåldern och leden passerar två stenvalvsbroar och en domarring.

Grolanda – Jäla

Sträckan är 8 km. Medelsvår vandring. Går i huvudsak på stigar genom odlingslandskap och skog, och passerar Lidan vid Lärka kvarn där det finns eldstad.

Vandra vidare?

Norrut från Falköping går Pilgrimsleden mot Varnhem och i förlängningen fortsätter den som S:t Olofsleden mot Trondheim och Nidarosdomen. Söderut går den istället via Slöta, Vårkumla, Kinneved och Jäla.  Därifrån fortsätter den mot Eriksberg för att så småningom sluta i Lödöse, i Göta Älvdalen.

Allemansrätten

I Sverige får du röra dig fritt i skog och mark, simma i sjöarna och ha picknick – tack vare Allemansrätten. Allemansrätten kännetecknas av ”frihet under ansvar”. Exempelvis innebär detta att du tar med dig ditt skräp och inte sprider det i naturen. Lämna så få spår som möjligt efter dig helt enkelt! Du kan läsa mer om Allemansrätten på www.naturvardsverket.se/allemansratten

 

Djur och jakt

Vilskeleden går bitvis genom hagar där det kan förekomma nötkreatur. Om du möter djur, nonchalera djuren, gå lugnt, titta inte djuren i ögonen, och stäng grinden efter dig.

Året runt kan det förekomma jakt av olika slag. 
I Västra Götaland börjar älgjakten den 8 oktober och sträcker sig till den 31 januari. Tänk på att vara uppmärksam på eventuella skyltar med jakt pågår och håll dig till leden. Bär gärna färgglada kläder och prata eller nynna så att du syns och hörs. 

Välkommen att vandra på Vilskeleden!

Din upplevelse är viktig för oss!

För att kunna underhålla och förbättra Vilskeleden på bästa sätt är vi intresserade av dina synpunkter. Svara på några enkla frågor och var med och påverka. Tack för din medverkan.

Pilgrim

Njut av vandring i skog och mark, med oss eller själv – Gud går alltid med dig.