Insikten

Insikten är församlingstidningen för Floby pastorat. Här finns artiklar om människor i kyrkans olika verksamheter, om stort och smått.

Alla hushåll i Floby pastorat får tidningen Insikten i brevlådan fem gånger om året. Här finns den också att läsa som pdf (se listan nedan). 

Insikten som blogg

Insikten finns också som blogg! Där publiceras en del av artiklarna från tidningen i ett mer lättillgängligt format. Välkommen till blogg.svenskakyrkan.se/insikten 

Läs Insikten som pdf