Insikten

Insikten är församlingstidningen för Floby pastorat. Här finns artiklar om människor i kyrkans olika verksamheter, om stort och smått.

Alla hushåll i Floby pastorat får tidningen Insikten i brevlådan fyra gånger om året. Här finns den också att läsa som pdf (se listan nedan). 

Insikten som blogg

Insikten finns också som blogg! Där publiceras en del av artiklarna från tidningen i ett mer lättillgängligt format. Välkommen till blogg.svenskakyrkan.se/insikten 

Kontakta oss gärna med dina synpunkter om Insikten

Stefan Klint

Svenska kyrkan Floby pastorat

Kyrkoherde

Mer om Stefan Klint

Stefan är ansvarig utgivare för Insikten.

Lotta Kjerrman

Svenska kyrkan Floby pastorat

Kanslist, Kommunikatör

Mer om Lotta Kjerrman

Lotta samordnar arbetet inom Insiktens redaktion.