Foto: shutterstock.com

Digitala andakter

Här finns digitala andakter i form av betraktelser, böner, textläsningar m.m. Vi delar dem också på pastoratets Facebooksida.

Mitt i livet

På Facebook och Youtube publicerar Floby pastorat en serie filmer där vi tillsammans ber vi om Guds välsignelse - just där vi är, mitt i livet. Du hittar alla filmerna som en spellista på pastorates Youtube-kanal: www.youtube.com/@flobypastorat 

Samverkan med Radio Falköping

Floby pastorat samverkar också vid vissa tillfällen med närradioföreningen Radio Falköping om att direktsända gudstjänster. Då kan du lyssna på dem i radion på 90,8 MHz, eller följa dem på http://www.fnf.nu/direkt/  

Ett arkiv över gudstjänster i både ljud och bild (inspelade under pandemiåren) finns på webben hos närradioföreningen Radio Falköping

Arkiv över inspelade andakter

Här nedanför finns förinspelade digitala andakter. Olika personer från pastoratet - präster, musiker och ibland någon gäst - delar ord och toner.

Gudstjänst Floby kyrkans hus

Trettondagsandakt

På trettondagen 2023 bjuds vi in att delta i en digital andakt, inspelad i Kyrkans hus i Floby.

Nyårsbön

Den digitala nyårsbönen kommer från Vårkumla kyrka. Vi ber för det kommande året och lägger det gångna i Guds hand.

Julnattsandakt

Digital julnattsandakt från Göteve kyrka. Familjen Nilsson leder oss genom julevangeliet, kända julpsalmer och vacker julmusik.

Samling vid krubban

Under denna digitala samling vid krubban i Åsarps kyrka placerar vi ut figurerna allt eftersom vi lyssnar till julens evangelium.

Julsagan om Pappa Panov

Vi får lyssna till sagan om Pappa Panov och njuta av vacker julmusik.

Sänd mig

För andakten på temat ”Sänd mig” hänvisar vi till en filmandakt som Svenska kyrkan i Mölndal har gjort. Bland annat får vi höra Olof Hornby säga: ”Man kan vara bambatant, polis eller läkare, det spelar ingen roll. Bara du förstår saken, att du är sänd av Gud!”

Stefan Klint kommenterar filmen så här: 
”Kung Olof - en av världens bästa ungdomsledare (det kan jag, Stefan, själv intyga) - gör sin debut som TV-predikant. Det är så bra, att vi låter Mölndals pastorat gästspela här i Floby pastorat med andakten inför Apostladagen nu på söndag. Sänd mig!”

Här hittar du filmen:
https://www.facebook.com/watch/?v=1569543296559241