Församlingsinstruktion

Tillsammans i Floby pastorat vill vi tala tydligt om Jesus och i ord och musik, gemenskap och handling förmedla budskapet om Guds villkorslösa kärlek till varje människa och till hela skapelsen.

Varje pastorat har en församlingsinstruktion, dvs en text som beskriver visioner, målsättningar och utmaningar för arbetet i församlingarna. Församlingsinstruktionen för Floby pastorat bygger på vår vision: att vi tillsammans i Floby pastorat vill vi tala tydligt om Jesus och i ord och musik, gemenskap och handling förmedla budskapet om Guds villkorslösa kärlek till varje människa och till hela skapelsen. Därför har texten fått rubriken ”Tillsammans”. 

Du kan läsa hela texten genom att ladda ner den som pdf här: 

Tillsammans: Församlingsinstruktion för Floby pastorat