Foto: Jenny Carlson

Begravning

Begravningsgudstjänsten är den kristna riten för att säga farväl och överlämna den döde till Gud. Det är också en akt av kärlek och respekt för den avlidne och ceremonin är något för de anhöriga att hämta kraft ur.

 I samband med ett dödsfall är det många små och stora frågor som kommer och många beslut som ska fattas. Mycket av detta kan man få hjälp med av släkt och vänner, begravningsbyrån men också från församlingen.

Som medlem i Svenska kyrkan gäller följande vid begravning:

Tacksägelse för den döde

Förbön, ljuständning, tacksägelse och klockringning över den som avlidit sker alltid i församlingens gudstjänst.
Om så önskas kan tacksägelse även hållas i en annan kyrka eller församling. Önskemål om detta kan framföras till begravningsbyrån.

Begravningsgudstjänst

När församlingen fått kännedom om begravningen kommer prästen att höra av sig om besök eller samtal inför begravningen. Ni är också välkomna att själva höra av er till prästen.
Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning. Det finns möjligheter till egna val och personlig påverkan.
Det är viktigt att komma ihåg att en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är en kristen gudstjänst.
Begravningegudstjänst har man både vid jordbegravning och kremationsbegravning. 

Gravsättning

När begravningsgudstjänsten är avslutad är det dags för gravsättning. Har de anhöriga valt att ta avsked i kyrkan sköter präst och vaktmästare om gravsättningen. Vill de anhöriga vara med kan antingen de eller vaktmästarna bära ut kistan till gravplatsen och ta avsked där.
Är det en kremationsgudstjänst tas avskedet i kyrkan och när kremationen är klar hämtas urnan till pastorsexpeditionen och de anhöriga meddelas via brev att urnan finns på plats och att man nu kan boka tid för urnsättning.
Urnsättning kan ske på flera olika vis. Det vanligaste är att de anhöriga samlas i kyrkan, med eller utan präst, och bär ut urnan till graven där den sänks.
Har man valt urnsättning i urnlund eller askgravplats har man möjlighet att vara med. Har man valt urnsättning i minneslund får de anhöriga inte vara med utan meddelas när urnan är nedsatt.

Mer om de olika gravskicken kan du läsa om under rubriken "Våra kyrkogårdar" i menyn till vänster.