Kyrkogårdar i Floby pastorat

I Floby pastorat finns 17 kyrkogårdar, en vid varje kyrka. Vi erbjuder flera olika gravskick, skötselavtal och tjänster.

Kungörelse (augusti 2020)

Vid inventering av gravplatser på kyrkogårdarna i Floby, Göteve, Hällestad, Kinneved, Sörby, Trävattna, Vilske-Kleva har ett antal gravplatser befunnits sakna registrerade gravrättsinnehavare.

Samtliga dessa gravplatser har senast år 2018 försetts med skylt om att släktingar eller närstående ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Några av gravarna är också vanskötta. Med hänvisning till begravningslagen (SFS 1990:1144 kap 7§ 3, 19 och 33) vill Floby pastorat anmoda släktingar eller närstående till gravsatta i nedanstående gravplatser att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen så att uppdatering av gravrättsinnehavandet kan ske. Om inte så sker inom ett år från denna annons införande kan Floby pastorat förklara gravrätten förverkad. Gravrätten övergår då till upplåtaren.

Församlingen är enligt begravningslagen skyldig att föra gravbok, och att den innehåller aktuella uppgifter om bl.a. gravrättsinnehavare. För ett antal gravplatser saknar vi uppgift om aktuell gravrättsinnehavare. Dessa gravplatser har därför försetts med en grön skylt, där anhöriga ombeds kontakta oss. Ingen är skyldig att vara gravrättsinnehavare, men det är av stor vikt för oss att få kontakt med någon som har information som kan hjälpa oss i sökandet efter gravrättsinnehavare.

Här hittar du listan (Öppnas som pdf i ett nytt fönster)

Vet du någonting?

Hör av dig till kyrkogårdsexpeditionen snarast om du vet någonting om gravarna i listan ovan. Du hittar kontaktinformation nedan. 

 

 

Kontakta expeditionerna eller personalen

Här hittar du kontaktuppgifter till pastoratets två expeditioner och alla anställda. Tveka inte att höra av dig med dina frågor!