Foto: swish

Swish-nummer i Floby pastorat

Du kan skicka pengar till Floby pastorat via flera olika swish-nummer, beroende på ändamål och verksamhet.

Swisha kollekt vid gudstjänsterna

Ange aktuellt swishnummer nedan. Som meddelande skriver du datum, kyrka och kollektändamål.

Floby församling
123 040 11 82

Kinneveds församling
123 395 29 26

Åsarps församling
123 540 79 29

 

Swisha ett bidrag till ACT Svenska kyrkan

Om du vill bidra till ACT Svenska kyrkans genom någon aktivitet i Floby pastorat, ange swishnummer 123 545 78 74. Som meddelande skriver du datum, kyrka och kollektändamål. Numret går till ”Servering Floby pastorat”. Härifrån delas sedan pengarna ut till angivet kollektändamål.