Foto: swish

Swish-nummer i Floby pastorat

Du kan skicka pengar till Floby pastorat via flera olika swish-nummer, beroende på ändamål och verksamhet.

Det finns flera olika swish-nummer kopplade till Floby pastorat, bland annat finns ett nummer till kollekterna i var och en av de tre församlingarna. Eftersom verksamheten nu är förändrad på grund av den pågående pandemin, så används numren på ett lite annorlunda vis. 

Swisha kollekt vid förmiddagsgudstjänsterna

För att swisha kollekt vid förmiddagsgudstjänsterna (som direktsänds på söndagar klockan 9.00) används nummer 123 540 79 29. När du använder detta nummer står det ”Åsarps församling” som mottagare.

Ändamålet för kollekten varierar. 

Swisha kollekt vid julmusiken

För att swisha kollekt vid julmusiken (som sänds fyra söndagar klockan 19.00) används nummer 123 040 11 82. När du använder detta nummer står det ”Floby församling” som mottagare.

Ändamålet är då den gemensamma julinsamlingen för ACT Svenska kyrkan och EFS Mission och summan delas lika mellan dessa två organisationer.

Swisha ett bidra till den gemensamma julinsamlingen (ACT och EFS)

Vid vissa tillfällen finns en möjlighet att ge ett bidrag till en gemensam insamling till ACT Svenska kyrkan och EFS Mission. Ett exempel är om du vill ge ett bidrag under julvandringen runt Kyrkans hus i Floby.

När du skickar pengar via den här insamlingen, så delas summan lika mellan dessa två organisationer. Du använder då nummer 123 040 11 82 och det står ”Floby församling” som mottagare.

Swisha ett bidrag till ACT Svenska kyrkan

Om du vill bidra till ACT Svenska kyrkans kampanj ”Bryt en tradition” genom någon aktivitet i Floby pastorat, så swishar du till nummer 123 545 78 74. När du använder det numret står det ”Servering Floby pastorat” som mottagare. 

Swisha inom Corona Flobyhjälpen

Inom Corona Flobyhjälpen används swish-numret 123 458 02 62. Det står då ”Bokbord Floby pastorat” som mottagare.