Foto: Floby pastorat/ Ronny Bergström

Säkring av gravstenar

Är gravstenen säker? I Floby pastorat har inga olyckor skett på grund av att gravstenar har vält men det har hänt på andra platser i landet. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att gravstenen inte är en säkerhetsrisk och nu hjälper pastoratet till med en besiktning för att hitta stenar som behöver åtgärdas.

I september startar kontroller av gravstenssäkerheten på Gökhems, Vilske-Kleva och Grolanda kyrkogårdar.

Tester kommer att utföras i enlighet med CGK:s (Centrala gravvårdskommitténs) riktlinjer på alla gravstenar som är högre än 30 cm. För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande krav:
- Gravstenen får inte luta för mycket
- Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
- Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.

 Floby pastorat har anlitat Yster Construction AB för att genomföra kontrollen och besiktningen. De har gjort en film om hur arbetet går till som du kan kika på via länken nedan
Film om hur kontrollen går till

Vill du läsa mer om krav och riktlinjer hittar du dem på CGK:shemsida

I de fall gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven kommer graven att märkas upp och du som gravrättsinnehavare kontaktas via brev.
Om gravstenen bedöms vara en akut säkerhetsrisk kommer den att läggas ned i avvaktan på permanent åtgärd.
Begravningsavgiften finansierar kontroll och besiktning av gravstenarna. Eventuella åtgärder av gravstenen betalas av gravrättsinnehavaren som ansvarar för att se till så att gravstenen inte innebär en säkerhetsrisk.

Visar kontrollen att din gravvård inte uppfyller de ställda kraven kommer du kontaktas via brev där du får information om vilka åtgärder som krävs. 
Du har sedan fram till 31 maj 2023 på dig att åtgärda bristerna.

Om du vill kan Floby pastorat kostnadsfritt lämna en offert på de åtgärder som krävs med hjälp av den firma som åtgärdar pastoratets egna stenar, Yster Construction.
Yster Construction lämna 25 års garanti på stensäkringen och använder sig av en metod de kallar grundtuben. Hur det säkringsarbetet går till kan du se i filmen nedan
Film om gravstenssäkring