Konfirmation

Under ett år träffas vi regelbundet för att prata om livet, Gud och kompisar, åker på läger och har kul!

Är du vår nya konfirmand - välkommen!

Du kommer med dina egna erfarenheter och föreställningar om livet, Gud och världen och har rätt att bli tagen på allvar som den individ du är med egna livserfarenheter och din egen unika livshistoria.

Under ett år vill vi som jobbar med konfirmandgrupperna ge dig möjlighet att reflektera över din egen situation och egna livsfrågor, tala tro och samtala om dina funderingar kring Gud.

På många olika sätt vill vi göra konfirmationstiden till en rolig period i livet. Vi skapar och leker, sjunger och samtalar, utifrån en bibeltext eller tema. Vi läser i Bibeln och diskuterar hur det påverkar oss, kanske dramatiserar vi texten för att på ett annat sätt ta in berättelsen.

Du som väljer måndags- eller onsdagsgruppen kommer få möjlighet att åka på läger med övernattning. Övernattningen är frivillig. Du som väljer VIP-gruppen kommer få möjlighet att åka på dagläger.

Välkommen att upptäcka mer om dig själv, livet och Gud!

KONFIRMANDGRUPPER HÖSTEN 2022 / VÅREN 2023

Inför hösten kör vi igång med en grupp på måndagar och en på onsdagar samt en VIP-grupp. Denna grupp vänder sig till dig som går i särskolan eller som har en intellektuell funktionsnedsättning.

 • Måndagsgruppen: träffas i Kinneveds församlingshem direkt efter skolan.
  Mellanmål serveras fram till kl 15.00 då gruppen startar. Vanligtvis slutar vi kl 17.00.

  Termin 2022: 28 augusti - 15 december
  Termin 2023:  16 januari (lov vecka 7)
  Vi återkommer med datum för konfirmationsdag.
 • Onsdagsgruppen: träffas i Kyrkans hus i Floby direkt efter skolan.
  Mellanmål serveras fram till kl 15.15 då gruppen startar. Vanligtvis slutar vi kl 17.15.
  Termin 2022: 28 augusti - 15 december
  Termin 2023:  18 januari (lov vecka 7)
  Vi återkommer med datum för konfirmationsdag.
 • VIP-gruppen: träffas på en plats, dag och tid som passar deltagarna. Mellanmål serveras någon gång under träffen som varar i 2 timmar.

Under hela din konfirmandtid deltar du även i ordinarie söndagsgudstjänster.

Måndags- och onsdagsgruppen åker på läger till Tveten 10-11 september.
VIP-gruppen bestämmer tillsammans ett datum för dagläger i höst.

Första träffen, 28 augusti

Då går vi igenom upplägget för terminerna och konfirmationen. Ta med dig en målsman som kan ta del av informationen och godkänna ditt deltagande.

Måndagsgruppen: Kinneveds församlingshem kl 17.00.
Onsdagsgruppen: Floby Kyrkans Hus kl 14.00.

Anmälan

Anmäl ditt intresse via formuläret nedan.

Foto: Stefan Klint

Om konfirmandens personuppgifter

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?
Vi behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig. Direktinbjudan går till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).

Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i vår verksamhet. Vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

Uppgifter om barnet
Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

 • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra konfirmationen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
 • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ungdomen. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ungdomen inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Floby pastorat utan ett samtycke från vårdnadshavare.
 • För att ungdomen ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar.
 • När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
 • För att ungdomen ska kunna delta i vissa aktiviteter kan vi behöva veta om hen är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att din ungdom inte utsätts för fara under våra aktiviteter.
 • Vi sparar kontaktuppgifter till ungdomen för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander.
 • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ungdomen finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med vårdnadshavares samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.
 • Om vi inte får ungdomens personuppgifter kan hen inte konfirmeras.
 • Uppgifter om genomförd konfirmation indikerar konfirmandens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Anmälan till konfirmation sker vanligtvis via telefon eller post. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer, adress och namnteckning.

För ungdomen rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, adress, datum och ordning för dop, religiös övertygelse, eventuella hälsouppgifter.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Uppgifterna sparas hos oss under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet. Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I konfirmationsboken anges bl.a. uppgifter om konfirmanden och vårdnadshavarna. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.

Anmälan till konfirmation 2022/2023

Konfirmanden anmäler sig till gruppen: