Foto: Stefan Klint

Konfirmation

Är det din tur att bli konfirmand i år? Under ett år träffas vi regelbundet för att prata om livet, Gud och kompisar, åker på läger och har kul!

Välkommen till ett spännande år som konfirmand!

Du kommer med dina egna erfarenheter och föreställningar om livet, Gud och världen och har rätt att bli tagen på allvar som den individ du är med egna livserfarenheter och din egen unika livshistoria.

Under ett år vill vi som jobbar med konfirmandgrupperna ge dig möjlighet att reflektera över din egen situation och egna livsfrågor, tala tro och samtala om dina funderingar kring Gud.


På många olika sätt vill vi göra konfirmationstiden till en rolig period i livet. Vi skapar och leker, sjunger och dramatiserar, utifrån en bibeltext eller tema.

Vi läser i bibeln och diskuterar hur det påverkar oss, kanske dramatiserar vi texten för att på ett annat sätt ta in berättelsen.

På hösten åker vi på helgläger på vår egen lägergård Tveten. På våren planerar vi för att alla grupperna åker till Berlin kring Kristi himmelfärdshelgen 2021 .
Välkommen att upptäcka mer om dig själv, livet och Gud!

 

Foto: Stefan Klint

Viktiga datum för konfirmandåret 2020/2021


Anmälan
Senast 7 augusti för alla grupper


Konfastart
Söndag 30 augusti samlas konfirmander och föräldrar för uppstartsgudstjänst och information. Du får träffa dina ledare och vi berättar om konfirmandtiden, läger med mera. Vi återkommer med information om tid och plats i början av augusti (när vi vet mer om Corona-läget med mera).

Upptakt måndagsgruppen i Kinneved: Kinneveds kyrka, söndag 30 augusti, klockan 15.00

Upptakt onsdagsgruppen i Floby: Floby Kyrkans hus, söndag 30 augusti, klockan 10.00


Konfagrupper
I år erbjuder vi tre grupper:

 • Måndagsgruppen träffas i Kinneveds församlingshem på måndagar direkt efter skolan. Vi börjar med mellanmål och slutar kl 17.
 • Onsdagsgruppen träffas i Kyrkans hus i Floby direkt efter skolan. Vi börjar med mellanmål och slutar 17:15.
 • Lördagsgruppen träffas en lördag i månaden kl 10-16 på vår lägergård Tveten, utanför Floby. Datum för träffar: 12 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec, 16 jan, 6 feb, 6 mars, 10 april och 8 maj.

Läger och resa
18-20 sept träffas alla grupperna för Lära känna-läger på vår lägergård Tveten.
Alla grupper har också en övernattning i en kyrka i Allhelgonatid:

 • Måndagsgruppen övernattar i Åsarps kyrka 30-31/10.
 • Onsdagsgruppen övernattar i Floby kyrka 31/10-1/11.
 • Lördagsgruppen övernattar i Hällestad kyrka 7 /11-8/11.
 • Alla tre grupperna gör också en gemensam resa till Berlin under Kristi Himmelfärdshelgen, onsdag 12 maj till söndag 16 maj 2021.


Konfirmationsgudstjänster

 • Måndagsgruppen: Åsarps kyrka 29 maj kl 10.
 • Onsdagsgruppen: Floby kyrka 29 maj kl 15.
 • Lördagsgruppen 8 maj kl 10. Vi bestämmer kyrka när vi ser anmälningarna.
  Kontaktperson


Välkommen med din anmälan!
Konfirmandteamet: Mikael, Irma, Jenny, Lena och Matilda

Här är dom glada konfirmandledarna!

Lena Åmark, Irma Leijer, Mikael Powidzki Casserblad, Matilda Nyman, Eli Renström

Vill ni veta mer? kontakta...

Matilda Nyman, präst
0515-72 38 72
Maila Matilda

Anmälan till konfirmation 2020/2021

Konfirmanden anmäler sig till gruppen:

Inför och under konfirmation


Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?
Vi behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig. Direktinbjudan går till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket).


Uppgifter om vårdnadshavare
Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov samt för att kunna upplysa om våra verksamheter och göra utskick via brev, e-post eller SMS, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för din ungdoms deltagande i vår verksamhet. Vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.


Uppgifter om barnet
Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

 • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra konfirmationen. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
 • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ungdomen. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ungdomen inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Floby pastorat utan ett samtycke från vårdnadshavare.
 • För att ungdomen ska kunna konfirmeras behöver vi veta om hen är döpt, och i så fall i vilken ordning. Behandlingen utförs med stöd av Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal för dess medlemmar.
 • När det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kan vi behöva inhämta ytterligare uppgifter för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Behandlingen utförs med stöd av det avtal ungdomen anses ingå i och med att du går med på att hen deltar i vår verksamhet.
 • För att ungdomen ska kunna delta i vissa aktiviteter kan vi behöva veta om hen är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att din ungdom inte utsätts för fara under våra aktiviteter.
 • Vi sparar kontaktuppgifter till ungdomen för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen. Detta görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna skicka sådana inbjudningar till tidigare konfirmander.
 • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ungdomen finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med vårdnadshavares samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.
 • Om vi inte får ungdomens personuppgifter kan hen inte konfirmeras.
 • Uppgifter om genomförd konfirmation indikerar konfirmandens religiösa övertygelse, vilket är en känslig personuppgift. Vi behandlar denna känsliga uppgift i egenskap av en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter om den religiösa övertygelsen till någon utanför Svenska kyrkan utan samtycke.


Vilka personuppgifter behandlar vi?
Anmälan till konfirmation sker vanligtvis via telefon eller post. Personuppgifterna lämnas av den som gör anmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer, adress och namnteckning.

För ungdomen rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, adress, datum och ordning för dop, religiös övertygelse, eventuella hälsouppgifter.


Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Uppgifterna sparas hos oss under tiden ungdomen deltar i vår verksamhet. Vissa uppgifter om konfirmationen kommer att sparas i en så kallad konfirmationsbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I konfirmationsboken anges bl.a. uppgifter om konfirmanden och vårdnadshavarna. Underlag till konfirmationsboken gallras dock efter fem år.