Läger

Nyhet

Gällande deltagande i 112-läger vid Flatenstugan

Inställt deltagande i 112-läger vid Flatenstugan.

Helgen den 16 – 18 juni 2017 arrangeras det ett 112-läger för ungdomar. Under lägret var det planerat att ungdomarna tillsammans med polis, ambulans, brandkår och droginformatörer skulle få information och praktiskt övning i räddningstjänst och information om droger och dess påverkan.

112-lägret arrangeras av ISAYNODRUGS.org och Nynäshamns församling hade planerat att delta med 13 ungdomar.

Programmet för helgen var enligt nedan:

Fredag

Ankomst och inflyttning i stugor, grillkväll och lära känna varandra.


Lördag

Förmiddag: Möte med ambulans och praktisk övning i HLR.

Eftermiddag: Möte med polis och juridisk information.

Kväll: Samarbetsövningar, båttur och övning i livräddning.

 

Söndag

Förmiddag: Möte med brandkår och praktisk övning i brandsläckning på person och sak.

Eftermiddag: Samtal om droger med droginformatör från organisationen ISAYNODRUGS.

 

På grund av en konflikt som rör arrangören och en fristående part har Nynäshamns församling av säkerhetsskäl för ungdomarna valt att inte delta.

 

Nynäshamns församling 2017-06-16

Tommy Söderblom, kyrkorådets ordförande

Veronica Lindgren, kyrkoherde