Fastan – utmaning och eftertanke

Nyhet Publicerad

Vill du ha en utmaning? Vill du höja blicken och se om du möjligen kan göra en skillnad för fler människor än de som du har närmast omkring dig? Var med i Svenska kyrkans fasteinsamling och fasta med din församling!

Första mars börjar den 40 dagar långa fastan som föregår påsken. Fastetid är en tid för eftertanke och för att försaka något så att någon annan kan få.
Ofta så löper livet bara på, vardagar och helger kommer och går, ibland bryts mönstren av med ett födelsedagskalas eller något annat som händer. Man läser nyheter och inser att vi lever i en komplex verklighet, i en värld där stora skillnader råder mellan oss människor i fråga om tillgångar och möjligheten till försörjning och trygghet. Det är en komplex och stor värld vi lever i och samtidigt hänger allt ihop. Vi är alla beroende av samma ekosystem för att få regn och sol, kyla och värme i lagom mått. Vi hänger alla ihop i det enorma och svårgreppbara system som är världsekonomi och världshandel.

Ibland kanske man inte riktigt orkar fundera på allt det där, på människor som arbetar för svältlöner i enorma textilfabriker för att vi ska kunna köpa billiga kläder, på människor och barn som arbetar under slavliknande förhållanden på kaffeplantager o.s.v. Det är en stor och komplex värld, svår att greppa, kanske bäst att vända allt ryggen och bara leva på? Eller så kan man välja en annan väg och låta fastetiden vara en del av den vägen.

En väg där man får inse att vi alla hänger ihop, att vi är beroende av varandra och att vi alla är människor som behöver, mat, skydd, kläder och kärlek för att leva våra liv. Alltför många människor har inte tillgång till det nödvändigaste och om detta handlar fastan och fasteinsamlingen.

Fastetiden är en tid då vi får vända energi och tankar både inåt och utåt. Inåt mot vår egen själ, vår relation till Kristus som gått före oss i omtanken om medmänniskan, i livet, döden och uppståndelsen. Utåt mot den värld vi lever i och ständigt är med om att forma, utåt mot medmänniskor som inte äger det vi äger i överflöd.

Under fastetiden kan vi välja att låta världen och Jesus påverka tillvaron på ett konkret sätt, genom att avstå något för att någon annan ska kunna få. Fastan behöver inte handla om att avstå mat, man kan avstå tv-tittande (för att få mer tid för varandra) man kan avstå bilåkande (och spara miljön) man kan avstå från alkohol och låta pengarna gå till årets fasteinsamling (se info till höger). Antar du utmaningen att under 40 dagar göra skillnad och avstå något för att någon annan ska få? Skriv på församlingens Facebook-sida vad just du tänker avstå, utmana familj och vänner! Tillsammans kan vi göra skillnad. När du skriver ditt inlägg, avsluta med #maträtten.

Annika Almström, kyrkoherde