Foto: Roberth Björk

Maria Magdalena församlingskör

Maria Magdalena församlingskör är församlingens seniorkör. Vi är drygt 40 medlemmar som i huvudsak framträder i S:ta Maria Magdalena kyrka. Vi håller ett makligt instuderingstempo, så notläsningsförmåga är inget krav. Repertoaren är relativt enkel - vi sjunger mest klassisk körmusik, men även folkmusik och visor.

Repetition onsdagar kl. 15.00-17.00 i församlingshemmet på Ragvaldsgatan 10.

På gund av av folkhälsomyndighetens riktlinjer för äldre körsångare har kören för närvarande uppehåll. Repetitionerna kommer att återupptas så fort förutsättningarna ändras.

Nya sångare är välkomna att anmäla sitt intresse inför kommande nystart.

Ring eller maila Axel Rystedt.
08-462 29 54, axel.rystedt@svenskakyrkan.se