Foto: Roberth Björk

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Församlingens diakoni består av en rad olika verksamheter.
En av dem är möjligheten till enskilda samtal och i grupp.

Läs mer om Kafé i gemenskap här!

Behov av samtal

I Maria Magdalena församling finns olika möjligheter till samtal och stöd.

Växtplats/aktiviteter

I Maria Magdalena församling har erbjuder vi en rad olika aktiviteter där du tillsammans med andra bl a kan utforska din tro, förhållandet mellan kropp och själ eller fördjupa dig i Bibeln.

Ansökan om ekonomisk hjälp ur stiftelser

Maria Magdalena församling förvaltar stiftelser som det går att söka medel ur.

Kafé i gemenskap

Kafé i gemenskap Söder bjuder på frukost för utsatta kl 9-12 varje vardag. Alla är välkomna.

Lunch i gemenskap

Med hjälp av många volontärer har vi möjlighet att ordna med lunch till behövande människor.