Foto: Roberth Björk

Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Församlingens diakoni består av en rad olika verksamheter.
En av dem är möjligheten till enskilda samtal och i grupp.

Läs mer om Kafé i gemenskap här!