Maria Magdalena församling

Prata med oss

Kontakt

Maria Magdalena församling Besöksadress: Sankt Paulsgatan 10, 11846 Stockholm Postadress: BOX 15010, 10465 STOCKHOLM Telefon: +46(8)4622940 E-post till Maria Magdalena församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Sorgegrupp

Vid fyra tillfällen under våren finns det möjlighet att delta i en sorgegrupp i Maria Magdalena församling.


Elisabeth Jonsson, präst och Anna Karin Strand Nilsson, diakoniassistent, leder en sorgegrupp i Maria Magdalena församling.

Gruppen är för vuxna och den samlas fyra gånger per termin. Varje tillfälle har ett tema och deltagarna får möjlighet att dela sina tankar. De teman som behandlas är: om den du sörjer, vad var det som hände?, begravningen och hur är det nu/hur går du vidare.

Gruppen träffas 9/2, 23/2, 9/3 och 23/3 2017 kl 14 och samtalar en och en halv timme. 

Anmälan till Anna Karin Strand Nilsson eller 08-462 29 42.

Stöd i sorg för barn och unga

Södersjukhuset inbjuder till åldersindelade grupper (c:a 3 år/grupp) för barn och för tonåringar, från 7 år till 18 år. Tillsammans pratar vi om det som har blivit annorlunda, vad som hjälper i sorgen, vi hittar vägar att uttrycka de tankar och känslor som sorg väcker och man får träffa andra som också mist någon i sin familj.
Gruppen kommer att träffas åtta gånger på Södersjukhuset, en eftermiddag i veckan.

Vi är utbildade gruppledare för stöd till barn och ungdomar i sorg och arbetar enligt en modell från Rädda Barnen som är religiöst neutral.

Information och anmälan till Christina Lindgren, pastor. E-post: Christina Lindgren. Telefon: 08-616 13 10.

Anja Bülow, lekterapeut. E-post: anja.bulow@sodersjukhuset.se. Telefon: 08-616 40 70.