Foto: Magnus Aronson/IKON

Internationellt arbete

Maria Magdalena församling är med och stödjer ACT Svenska kyrkan - Svenska kyrkans internationella arbete. Församlingen har också valt att speciellt stödja några projekt.

ACT svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Vårt arbete blir effektivt tack vare ett väl utvecklat samarbete med våra samarbetspartners världen över. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter.

Detta gör Act Svenska kyrkan

Pengarna kommer fram och vi har 90-konto som lyder under Svensk insamlingskontroll. Läs mer här. 

Internationellt arbete i församlingen

Församlingen har ett eget internationellt utskott som planerar och aktivt arbetar med insamlingar och program.

Församlingens samarbetsprojekt

Församlingen har också samarbete med skolbarn Panabaj i Guatemala. Läs nedan.