Foto: Magnus Aronson/IKON

Internationellt arbete

Maria Magdalena församling är med och stödjer Act Svenska kyrkan - Svenska kyrkans internationella arbete. Församlingen har också valt att speciellt stödja några projekt.

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer och ge en gåva

ACT svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan fokuserar på ett antal områden, där bland annat hälsa, jämställdhet, hållbar försörjning, religionsdialog och rättvisefrågor står i fokus. Vårt arbete blir effektivt tack vare ett väl utvecklat samarbete med våra samarbetspartners världen över. Arbetet utgår alltid från att bekräfta och stärka människors egna förmågor, ansvar och möjligheter.

Detta gör Act Svenska kyrkan

Pengarna kommer fram och vi har 90-konto som lyder under Svensk insamlingskontroll. Läs mer här. 

Internationellt arbete i församlingen

Församlingen har ett eget internationellt utskott som planerar och aktivt arbetar med insamlingar och program.

Församlingens samarbetsprojekt

Församlingen har också samarbete med skolbarn Panabaj i Guatemala. Läs nedan.

Maria Panabaj

Församlingens samarbete mellan barnverksamheten i Maria Magdalena församling och skolbarn i Panabaj, Guatemala.

"Mogens besöker fängslade svenskar i Asien" är inte publicerad

Kyrkan måste vara en mer tillåtande plats

Maria Thorsson är präst på den spanska Solkusten. Hon tycker att kyrkan kan bli bättre på att finnas mer i vanliga människors vardag, och säger att religionsfrihet också är rätten till en religion.

En kärlekshistoria till församlingen i Berlin

Som tjugoåring arbetade Emma Wiesensee som sångerska och reste över världen. Hennes första möte med Svenska kyrkan i utlandet blev en besvikelse - senare fick hon ett enormt stöd. Nu är hon inne på sitt femte år som ordförande för kyrkorådet i Svenska kyrkan i Berlin.