Förtroendevalda

Kontakta förtroendevalda i församlingen.

Kyrkorådet.
Ordinarie:
Britten Lagerkvist Tranströmer (S), ordförande, 076-208 22 36
Kennet Odelstrand (S), 1:e vice ordförande, 073-445 36 36
Roger Persson Österman (S), 072-321 65 00
Sanna Ranman (S), sanna.ranman@gmail.com
Inga-Lill Larsson (BorgA), 2:e vice ordförande, 070-593 16 32
Eva Lantz (BorgA), 08-714 89 08  
Håkan Jörnehed (ViSk), 070-249 15 05

Ersättare:
Monica Larsson (S), 08–641 23 63
Monika Tromm (S), 08-642 29 21
Olle Burell (S), 070-665 15 35 
Claes-Göran Widlund (S), 08-93 64 33
Lena Charpentier (BorgA), 08-761 63 49
Torsten Lundqvist (BorgA), 070-092 11 06
Joakim Schröder (ViSk), 070-270 42 39 

Kyrkofullmäktige

Ordinarie ledamöter

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna  
Sanna Ranman
Olle Burell
Monica Larsson
Kennet Odelstrand
Ellen Rova
Paul Trossö
Gudrun Engström Riedel
Gun-Britt Stipic
Roger Persson Österman
Britten Lagerkvist Tranströmer
Gardar Björnsson Rova
Anita Widlund

Borgerligt Alternativ
Inga-Lill Larsson
Torsten Lundqvist
Eva Lantz
Lena Charpentier
Ann-Katrine Rundberg
Torbjörn Andring

Centerpartiet
Fredrik Pettersson

Vänstern i Svenska kyrkan
Eva Zetterberg
Jackie Nylander
Fanny Widegren
Joakim Schröder
Linus Eklund Adolphson

Ersättare

Arbetarepartiet -Socialdemokraterna
Ralf Örvi
Monika Tromm
Daniel Liljegren
Katja Orback
Peter Ericson
Rustan Rydman 

Borgerligt alternativ
Åsa Janlöv
Bo Silfverhielm
Lars Gunnar Ståhl

Centerpartiet

Vänstern i Svenska kyrkan
Jens Barlas
Håkan Jörnehed
Stefan Ottosson

S: Arbetarepartiet - Socialdemokraterna, BorgA: Borgerligt alternativ i Maria Magdalena församling, ViSK: Vänstern i Svenska kyrkan, C: Centerpartiet i Svenska kyrkan. 

Kyrkvärdar:
Monica Larsson, Gudrun Engström-Riedel, Kajsa Kåring, Torsten Lundqvist och Anita Widlund.

Läs protokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige här.