Foto: Björn Wänn

Begravning

Begravning i Maria Magdalena församling.

När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen. Om man väljer en kyrklig begravning kan man begära att ha den i församlingskyrkan eller i något av gravkapellen på de stora kyrkogårdarna söder eller norr om staden.

Begravning i Maria Magdalena församling

En tid före begravningen kommer prästen att ta kontakt med de anhöriga. Prästens funktion är att stödja, hjälpa och utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med de anhöriga. Vid speciella önskemål om musik, vänd er gärna till kyrkomusikern (klicka här för kontaktinformation).

Tveka inte att kontakta församlingen om du vill ha hjälp med något, vare sig det gäller praktiska frågor eller någon att prata med.

Bokning av begravning

Bokning av begravning sker genom att ringa: 08-462 29 43 eller genom att skicka e-post till maria.magdalena@svenskakyrkan.se

Vi har telefontid för bokning tis-fre kl 9-12.

Begravningsverksamhet

Maria Magdalen kyrkogård

På Maria Magdalenas kyrkogård finns det tre olika gravskick, urngrav, askgravlund och minneslund.

Minneslund

Minneslunden är ett anonymt gravskick och anhöriga medverkar inte vid gravsättningen utan gravsättning sker vid lämpligt tillfälle som församlingen ansvarar för. Gravsättning sker inte vintertid.

Alla från hela landet har rätt att gravsättas i minneslunden på Maria Magdalena kyrkogård.

Anhöriga får ett meddelande när gravsättningen har skett. Det tillkommer ingen kostnad (ingår i begravningsavgiften.)

Det går bra att tända ljus och smycka med blommor men endast på anvisad plats på kyrkogården, gräsmattan får ej beträdas.

Askgravlund

Askgravlunden är ett kollektivt gravskick, likt minneslunden. Detta gravskick är dock ej anonymt då en namnplakett fästes på den sten man gravsätts under.
På plaketten finns namn, födelseår och dödsår skrivet. Gravsättning sker i sammetspåse och en kostnad på 3 800:- (år 2019) tillkommer för sammetspåse, namnplakett samt montering av plaketten.

Anhöriga får närvara vid gravsättning om de önskar detta.

Eftersom detta gravskick är av kollektiv karaktär så gravsätts flera personer under samma sten.

Det är ej möjligt att reservera plats i förtid.

Urngrav

Urngravarna på Maria Magdalena kyrkogård finns med både liggande och stående gravsten och har plats för 9 urnor.
NOTERA! Just nu har har vi inget kvarter öppet med stående gravsten (edit 210210).

Det är enskilda gravar med gravrätt på 25 år. Gravrätten går att förnya efter 25 år om så önskas. Församlingen tar då ut en administrativ avgift i samband med förnyelsen. Som bevis på att gravrätt upplåtits utfärdar Maria Magdalena församling ett gravbrev med uppgift om innehavare, upplåtelsetid m.m.

Som gravrättsinnehavare för en urngrav finns en skyldighet att hålla graven i vårdat och värdigt skick. Församlingen erbjuder grästrimning runt graven om så önskas, detta till en kostnad på 230:- per år (år 2019). 

Folkbokförda i Maria Magdalena församling har rätt till urngravplats på Maria Magdalena kyrkogård, undantag från ovan beviljas bara för person vars folkbokföringsadress före flytt till äldreboende ska ha varit inom Maria Magdalena församlings geografiska gränser.

För frågor om begravningsverksamheten vänligen kontakta Isabelle Erkendal, 08-462 29 43, isabelle.erkendal@svenskakyrkan.se