Foto: Magnus Aronson/IKON

Behov av samtal

I Maria Magdalena församling finns olika möjligheter till samtal och stöd.

Du kan boka enskilt samtal med präst eller diakon. De har tystnadsplikt.

Jourhavande medmänniska. 08-702 16 80  (Vi svarar kl 21-06 alla dagar) 

Jourhavande präst. Ring 112 (21-06 alla dagar)

 

Präster

  Diakon

   Ansökan om ekonomisk hjälp ur stiftelser

   Inom Maria Magdalena församling finns det möjlighet att ansöka om tillfälligt ekonomiskt stöd genom Maria Magdalena församlings stiftelser för behövande. För att vara berättigad att söka måste du vara boende inom Maria Magdalena församling. Tillhör du en förening, grupp eller organisation ta då kontakt med vår stiftelsehandläggare.

   Grundregeln är att du inte får ha några förmögenhetstillgångar som överstiger ett prisbasbelopp (48 300 år 2022) per person i hushållet. Värdet av en privatbostad (Villa/bostadsrätt) ska tas upp till marknadsvärdet med avdrag för de lån som finns på bostaden. Din sammanlagda årsinkomst ska inte överstiga 193 200 kr.

   Ansökningsprocess

   Du kan ringa eller maila vår stiftelsehandläggare för att boka tid för ett personligt möte. Tänk då på att ta med dig samtliga dokument som måste bifogas ansökan. På mötet får du berätta om din ekonomiska situation. Vi kan också samtala om vägar framåt. Vi vill möta dig som den människa du är i ditt sammanhang, inte bara utifrån den ekonomiska hjälp du söker.
   Vill du hellre ladda ner ansökan, fylla i den och själv skicka in den plus bifogade dokument går det också bra. Observera att Maria Magdalena församling inte har någon akut kontanthantering.

   Bra att veta:
   • Tänk på att ansökan måste vara fullständigt ifylld och att alla begärda bilagor måste finnas med för att beslut ska kunna tas.
   • Du måste vara bosatt i Maria Magdalena församling.
   • Beräknad handläggningstid är cirka 1 till 4 veckor (med undantag för lov och andra ledigheter), beroende på antal inkomna ansökningar.
   Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter

   Dokumentlista

   Vid ansökan om ekonomiskt stöd från Maria Magdalena församlings stiftelser skall alltid följande dokument insändas:

   1. Ansökningsblankett, ifylld och signerad med namnteckning

   2. Familjebevis (personbevis av typen familjebevis) ska bifogas för sökande. Beställs från Skatteverket.

   3. Senaste deklarationen (alternativt "kontroll-/inkomstuppgifter" från Skatteverket om du ej deklarerar).

   4. Senaste slutskattebeskedet

   5. Redovisning av ev. övriga tillgångar såsom bostadsrätt, fritidshus och liknande

   6. Inkomstunderlag

   Tandvård / Glasögon

   Vid ansökan om bidrag till tandvård och glasögon skall alltid ett kostnadsförslag på totalkostnaden bifogas ansökan.   Sorgegrupp i höst

   En möjlighet att dela sorgen med andra.

   Svenska kyrkans Familjerådgivning Stockholm

   Svenska Kyrkans Familjerådgivning Stockholm
   Telefontid varje vardag: 08-615 11 70
   Södermannagatan 5, 116 23 Stockholm
   www.kyrkansfamiljeradgivning.org

    

   Vill du ha hjälp att ta dig ut?

   Har du som bor på Södermalm, av någon anledning, svårt att ta dig ut själv? Viljan, Södermalms Frivilligcentral, erbjuder kostnadsfri hjälp som kan följa med dig t ex ut på promenad, till kyrkan, vårdcentral, sjukhus m m. 
   Telefon: 08-720 25 56 (telefontid vardagar mellan 10:00-12:00)
   Besöksadress: Magnus Ladulåsg 13 B
   Mejl: info@viljan.nu
   Hemsida: viljan.nu