Foto: Magnus Aronson/IKON

Behov av samtal

I Maria Magdalena församling finns olika möjligheter till samtal och stöd.

Du kan boka enskilt samtal med präst eller diakon. De har tystnadsplikt.

Jourhavande medmänniska. 08-702 16 80  (Vi svarar kl 21-06 alla dagar) 

Jourhavande präst. Ring 112 (21-06 alla dagar)

 

Hillevi Uddenfeldt

Hillevi Uddenfeldt

Maria Magdalena församling

Kyrkoherde

Präster

  Diakon

   Under perioden 23/6-16/8 har vi UPPEHÅLL i hanteringen av ekonomiskt stöd/stiftelsehandläggning. Inlämnade ansökningar handläggs efter den 16/8. Välkommen in med din ansökan då! Vi har heller ingen möjlighet att hjälpa till med akut ekonomiskt stöd.

   Ansökan om ekonomisk hjälp ur stiftelser

   Inom Maria Magdalena församling finns det möjlighet att ansöka om tillfälligt ekonomiskt stöd genom Maria Magdalena församlings stiftelser för behövande. För att kunna söka måste du vara boende i Maria Magdalena församling. Tillhör du en förening, grupp eller organisation ta då kontakt med vår stiftelsehandläggare.

   Grundregeln är att du inte får ha några förmögenhetstillgångar som överstiger ett prisbasbelopp (47 600 år 2021) per person i hushållet. Värdet av en privatbostad (Villa/bostadsrätt) ska tas upp till marknadsvärdet med avdrag för de lån som finns på bostaden. Din sammanlagda årsinkomst ska inte överstiga 190 400 kr.

   AnsökningsPROCESS

   Du kan ringa eller maila vår stiftelsehandläggare för att boka tid för ett personligt möte. Tänk då på att ta med dig samtliga dokument som måste bifogas ansökan. På mötet får du berätta om din ekonomiska situation. Vi kan också samtala om vägar framåt. Vi vill möta dig som den människa du är i ditt sammanhang, inte bara utifrån den ekonomiska hjälp du söker.
   Vill du hellre ladda ner ansökan, fylla i den och själv skicka in den plus bifogade dokument går det också bra. Observera att Maria Magdalena församling inte har någon kontanthantering.

   Bra att veta:
   • Tänk på att ansökan måste vara fullständigt ifylld och att alla begärda bilagor måste finnas med för att beslut ska kunna tas.
   • Du måste vara bosatt i Maria Magdalena församling.
   • Beräknad handläggningstid är cirka 1 till 4 veckor (med undantag för lov och andra ledigheter), beroende på antal inkomna ansökningar.
   Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter

   Beslut motiveras endast i generella ordalag och kan inte överklagas.

   Dokumentlista

   Vid ansökan om ekonomiskt stöd från Maria Magdalena församlings stiftelser skall alltid följande dokument insändas:

   1. Ansökningsblankett, ifylld och signerad med namnteckning

   2. Familjebevis (personbevis av typen familjebevis) ska bifogas för sökande. Beställs från Skatteverket.

   3. Senaste deklarationen (alternativt "kontroll-/inkomstuppgifter" från Skatteverket om du ej deklarerar).

   4. Senaste slutskattebeskedet

   5. Redovisning av ev. övriga tillgångar såsom bostadsrätt, fritidshus och liknande

   6. Inkomstunderlag

   Tandvård / Glasögon

   Vid ansökan om bidrag till tandvård och glasögon skall alltid ett kostnadsförslag på totalkostnaden bifogas ansökan.   Svenska kyrkans Familjerådgivning Stockholm

   Svenska Kyrkans Familjerådgivning Stockholm
   Telefontid varje vardag: 08-615 11 70
   Södermannagatan 5, 116 23 Stockholm
   www.kyrkansfamiljeradgivning.org

    

   Vill du ha hjälp att ta dig ut?

   Har Du svårt, av någon anledning, att ta Dig ut själv? Bor Du på Södermalm? Viljan, Södermalms Frivilligcentral, erbjuder hjälp som kan följa med till t ex fotvård, promenad, kyrka, vårdcentral, sjukhus m m.  Det kostar Dig inget! Ring Viljan! 08-720 25 56, viljan.nu, Magnus Ladulåsg 15. Viljan har funnits i 20 år och får bidrag från bl a Södermalms stadsdelsförvaltning.