Foto: Magnus Aronson/IKON

Dop

I Svenska kyrkan döps barn, ungdomar och vuxna.

Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning blir du medlem i Svenska kyrkan.
Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Dop i Maria Magdalena församling

I regel förläggs dop till lördagar. Innan dopet äger rum tar prästen kontakt med föräldrarna/den som skall döpas för att gå igenom ritual och tankar om dopet.

Församlingen har tre vackra dopdräkter som du gärna får låna för dop i S:t Maria Magdalena kyrka.

Vid södra porten till kyrkan finns en entré utan trappsteg.

Vuxendop

En person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt. För mer information kontakta församlingsexpeditionen eller någon av våra präster.

Bokning av dop och vigsel

Bokning av dop och vigsel sker genom att ringa: 08-462 29 40 eller genom att skicka epost till maria.magdalena@svenskakyrkan.se

Vi har telefontid för bokning ti-fr kl 9-12.

Var gärna ute i god tid när ni bokar vigsel.

Om ni bokar långt innan vet vi inte alltid vilken präst som ska viga er eller musiker som ska spela, men det får ni veta i god tid.

Minst en av er måste vara medlem i Svenska kyrkan för att ni ska få gifta er i kyrkan. 

Bokning av vigsel kan ske högst ett år i förväg.