Församlingen anordnar påskvisningar för skolklasser och förskolor.
Foto: Peter Åström

Kyrkan och skolan

Maria Magdalena församling har en rad olika samarbeten med förskolor och skolor i församlingen.

Under året bjuds barn i förskolor och skolor in till påskvisningar och julvisningar i kyrkan. Vi använder pedagogiska hjälpmedel så som flanotavla och "påskskåp" med träsnidade figurer för att berätta julens respektive påskens budskap.

Vi har kontakt med klasser i grundskolan där vi anordnar frågestunder, upptäcktsfärder, inskolning och samtal om etik och livsåskådning.

Elever från gymnasiet inbjuds varje år till de två kyrkogångsdagarna då man får besöka olika kyrkor och gudstjänstlokaler på Södermalm.

För mer information om vårt eget pedagogiska arbete se flikarna Barn- och familj, Körer, Konfirmation, Unga i Maria Magdalena, Växtplats/aktiviteter