Foto: Roberth Björk

Konfirmation i Maria Magdalena

I Maria Magdalena församling har vi konfirmation 3 gånger per år.

Kom som du är! Det brukar bli bäst om vi tar tillvara på den mångfald som en grupp alltid utgör, vi är vana vid tvivlare, ateister, tvärsäkra, osäkra, nyfikna, tysta, högljudda, döpta och odöpta.

Tillsammans för vi ett samtal kring livets stora existentiella frågor och knyter an till vår vardag och den situation som råder i världen idag. Vi jobbar med värderingsövningar och annan metodik.

Vi kommer att samtala kring teman som ondska, övergivenhet, krig och grymhet. Men också om hopp, gemenskap, fred och närhet. Vi delar måltidsgemenskap, andakter, fritid och aktiviteter om vartannat under våra lägerdygn. Det brukar bli en speciell och oförglömlig tid.

Vi avslutar vår tid tillsammans med en konfirmationsgudstjänst i Maria Magdalena kyrka.