Foto: Roberth Björk

Konfirmation i Maria Magdalena

I Maria Magdalena församling har vi konfirmation 3 gånger per år.

Kom som du är! Det brukar bli bäst om vi tar tillvara på den mångfald som en grupp alltid utgör, vi är vana vid tvivlare, ateister, tvärsäkra, osäkra, nyfikna, tysta, högljudda, döpta och odöpta.

Tillsammans för vi ett samtal kring livets stora existentiella frågor och knyter an till vår vardag och den situation som råder i världen idag. Vi jobbar med värderingsövningar och annan metodik.

Vi kommer att samtala kring teman som ondska, övergivenhet, krig och grymhet. Men också om hopp, gemenskap, fred och närhet. Vi delar måltidsgemenskap, andakter, fritid och aktiviteter om vartannat under våra lägerdygn. Det brukar bli en speciell och oförglömlig tid.

Vi avslutar vår tid tillsammans med en konfirmationsgudstjänst i Maria Magdalena kyrka.

Konfirmationsledare på en brygga i Dalarna Foto: Roberth Björk

Maria Magdalena konfa Berlin | Sommar 2022

Mars - juni 2022 | Anmälan och snabbfakta

Maria Magdalena konfa Berlin | Höst 2022

Sept-Dec 2022 | Fullbelagd, anmälan stängd

Hillevi, Olle och Tomas Foto: Roberth Björk

Anmälan till grupper med kö

Här samlar vi information om villkor för anmälningar till grupper med kö.

Hej, vill du också bli konfirmationsledare?

Hej! Vi är så glada att just du vill söka till konfirmationsledare under året 2022. Vi är övertygade om att en optimal ledargrupp består av personer med olika styrkor och kvalitéer och välkomnar därefter alla inom ungdomsverksamheten som vill att söka.

Vilken/vilka grupper vill du vara ledare för?

Har du varit närvarande i ungdomsgruppen?

Har du gått Maria Magdalenas ungdomsverksamhets ledarutbildning?

Har du erfarenhet av att vara konfirmationsledare sedan tidigare?

Har du läst och tagit del av Maria Magdalenas ungdomsverksamhets policydokument? (se nedan på sidan)

Ungdomsledare/konfirmationsledare policy

Klicka här och läs igenom