Maria Magdalena församling

Prata med oss

Kontakt

Maria Magdalena församling Besöksadress: Sankt Paulsgatan 10, 11846 Stockholm Postadress: BOX 15010, 10465 STOCKHOLM Telefon: +46(8)4622940 E-post till Maria Magdalena församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Ideellt engagemang

I Maria Magdalena församling vill vi se på varje människa som en resurs som genom sitt kunnande och sin erfarenhet kan berika församlingens liv


Baka till kyrkkaffet!

Visst vore det gott med hembakt kaffebröd till kyrkkaffet! Den 26 januari kl 14.00 startar vi en bakgrupp med frivilliga som träffas en gång i månaden för att fylla frysen med bullar, kakor eller vad som faller bagarna in. Kontakta diakoniassistent Anna Karin Strand Nilsson om du vill vara med, tel 08-4622942 (em) e-post: Anna Karin Strand Nilsson

Ideellt arbete i Maria Magdalena församling

Vi vill utveckla formerna för delaktighet för att tillsammans med människor kunna vara Kristi kyrka. Det innebär att vi i vårt arbete vill sträva efter att ta människor i bruk. Vi vill tillvarata den kompetens och erfarenhet som människor i vår församling är bärare av. Församlingens mål är att vi inom varje verksamhet och i församlingens beslutande organ öppna för möjligheten till delaktighet. Det finns ett stort behov av ideellt arbete i vår församling. Det handlar både om att få möjlighet att hjälpa till i vardaglig verksamhet och vara delaktig i samtalet om hur vi vill att kyrkan ska utvecklas.

I församlingen har vi behov av många människor med olika kompetens. Du kan bland annat hjälpa till med att:

  • vara gudstjänstvärd
  • vara konsertvärd
  • engagera dig i vår internationella grupp
  • besöka människor som är ensamma eller har svårt att komma ut
  • vara ungdomsledare
  • hjälpa till under sommarkyrkan när vi t ex står på Mariatorget
  • koka kyrkkaffe

 

Har du frågor om hur du kan engagera dig ideellt i församlingen?

Kontakta församlingsexpeditionen 08-462 29 40 eller via e-post