Ideellt engagemang

I Maria Magdalena församling vill vi se på varje människa som en resurs som genom sitt kunnande och sin erfarenhet kan berika församlingens liv

Ideellt arbete i Maria Magdalena församling

Vi vill utveckla formerna för delaktighet för att tillsammans med människor kunna vara Kristi kyrka. Det innebär att vi i vårt arbete vill sträva efter att ta människor i bruk. Vi vill tillvarata den kompetens och erfarenhet som människor i vår församling är bärare av. Församlingens mål är att vi inom varje verksamhet och i församlingens beslutande organ öppna för möjligheten till delaktighet. Det finns ett stort behov av ideellt arbete i vår församling. Det handlar både om att få möjlighet att hjälpa till i vardaglig verksamhet och vara delaktig i samtalet om hur vi vill att kyrkan ska utvecklas.

I församlingen har vi behov av många människor med olika kompetens. Du kan bland annat hjälpa till med att:

  • vara gudstjänstvärd
  • vara konsertvärd
  • engagera dig i vår internationella grupp
  • besöka människor som är ensamma eller har svårt att komma ut
  • vara ungdomsledare
  • hjälpa till under sommarkyrkan när vi t ex står på Mariatorget
  • koka kyrkkaffe

 

Har du frågor om hur du kan engagera dig ideellt i församlingen?

Kontakta församlingsexpeditionen 08-462 29 40 eller via e-post