Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i Maria Magdalena församling!

S:ta Maria Magdalena kyrka

Söndagar kl 11 | Högmässa 

Tisdagar kl 12 | Veckomässa 
Sopplunch efteråt

Onsdagar kl 18 | Fredsmässan

Torsdagar kl 12 | Lunchmusik 
Enkel lunchmacka (30 kr) serveras

För ytterligare information om en specifik gudstjänst, se kalendern.