Medlem i Svenska kyrkan

Här hittar du information om medlemskap i Svenska kyrkan och Maria Magdalena församling.

Medlem i Maria Magdalena församling
Vill du bli medlem i Svenska kyrkan? Det gör du genom att ta kontakt med den församling där du bor. Detta gäller både dig som aldrig tidigare varit medlem och dig som vill bli medlem igen. Genom dopet blir du automatiskt medlem i Svenska kyrkan. I princip all verksamhet i Svenska kyrkan finansieras av medlemsavgiften. Tack för ditt bidrag!

I formuläret nedan kan du gå med i Svenska kyrkan. Du kan även beställa en inträdesblankett via e-post: maria.magdalena@svenskakyrkan.se, eller ring på 08-462 29 40 skicka fax till 08-462 29 51, eller skriva ut den här blanketten och skicka/lämna in: 

Inträdesblankett (pdf)

Vad gör församlingen med din medlemsavgift?

När du är medlem i Svenska kyrkan och bor i Maria Magdalena församling bidrar du bland annat till:

 • Barnverksamhet med bland annat grupper för ensamstående föräldrar
  Körverksamhet för alla åldrar
 • Skolstödssamarbete med barn och föräldrar i Guatemala
 • Stöd till skolklasser med problem
 • Konfirmandverksamhet med resor till bland annat Auschwitz
 • Samtalskvällar om livsmening och vuxet växande
 • Musikverksamhet i världsklass
 • Rum för stillhet
 • Kostnadsfria själavårdssamtal när livet känns tufft
 • Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 • Stöd till de som sörjer
 • Tillfälligt ekonomiskt stöd ur våra stiftelser när det verkligen krisar
 • Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 • Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer och till långsiktiga biståndsprojekt
 • Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 • Underhåll av S:ta Maria Magdalena kyrka (nuvarande byggnad sen 1763)
 • Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 • Andakter och samvaro på äldreboende
 • Stöd till utsatta människor som behöver mat, värme och samvaro i Stockholm
 • Subventionerad familjerådgivning
 • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda

All den här verksamheten är beroende av att människor är medlemmar i Svenska kyrkan. Tack för ert stöd!

Välj ett alternativ nedan

Jag vill ha Maria Magdalena församlings nyhetsbrev till min e-post.