Alive Gospel

Alive Gospel är församlingens ungdomskör med gospelinriktning. Kören är för sångare mellan 18-35 år.

Alive Gospel är församlingens ungdomskör med gospelinriktning. Kören är för sångare melann 18 och 35 år. Här utvecklar vi stämsången vidare och sjunger trestämmigt, oftast S A T. Vi arbetar seriöst med tonbildning och klang i de olika genrerna. En enkel provsjungning krävs.

Alive Gospel sjunger på mässor och ger konserter. Kören har tidigare samarbetat med t. ex. Frank Ådahl, Britta Bergström, Tensta Gospel, Samuel Ljungblahd och Georg Riedel. Vi har gjort resor till bl. a. London, Glasgow, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Varje år gör vi en stor Adventskonsert tillsammans med alla församlingens barn- och ungdomskörer.

Körledare är Linda Börjesson.

Vi övar på tisdagar mellan kl 19-21 i Körsalen på Kvarngatan 1.

Anmälan sker via e-post till körledare Linda Börjesson