Barnkörer

Körer för barn i åk F-6. Körerna sjunger regelbundet på ”Mässa med Små och Stora”, gör konserter såsom Vårkonserter och Julkonserter.

Måndagskörerna (åk F-1)

Måndagskörerna är körförberedande verksamhet för barn i förskoleklass(F)-åk 1. Genom sång och rörelse får barnen på ett lekfullt sätt utveckla sin röst, rytmkänsla och sitt gehör.

De två måndagskörerna över kl 15.30-16.10 alt 16.30-17.10. Barnen deltar i vissa aktiviteter tillsammans med de andra barnkörerna i församlingen, men gör också egna framträdanden.

Körledare är Isabella Castillo-Inostroza och Elisé Rocksén.

Mariakörerna (åk 2-3)

Mariakörerna är barnkörer för flickor och pojkar i åk 2-3. I dessa körer arbetar vi aktivt med att hitta en fin unison klang och provar ibland på enkel stämsång. Fokus läggs på att utveckla barnens röster, intonation och gehör i sånger ur olika genrer, samt genom lustfyllda sångövningar av olika slag. Texterna vilar oftast på en kristen grund. Dans och rörelse är en viktig del och vi gör ibland enkla körkoreografier. Ingen provsjungning.

Mariakörerna övar på tisdagar kl 16.15-17.00 / onsdagar kl 17.15-18.00 i Körsalen på Kvarngatan 1. Före övningarna bjuder vi på ett enkelt ”mellis”.

Vi sjunger regelbundet på församlingens familjemässor, ”Mässa med Små och Stora”. Vi gör också en större konsert/termin. Tidigare år har vi gjort konserter med artister såsom Jojje Wadenius, Georg Riedel och bröderna Al Fakir. Varje år gör vi en stor Adventskonsert tillsammans med alla församlingens barn- och ungdomskörer. I början av varje hösttermin har vi en ”barnkörupptaktshelg”.

Körledare är Linda Börjesson

Magdalenakören (åk 4-6)

Magdalenakören är en barnkör för både flickor och pojkar i ÅK 4-6. Här arbetar aktivt med att utveckla barnens röster, intonation och gehör och tillsammans hitta en fin körklang. I Magdalenakören börjar vi att utveckla stämsången och sjunger två- och ibland trestämmigt. Vi strävar efter att hålla en genrebredd och sjunger allt från pop/gospel till klassiskt/visa. Texterna vilar oftast på en kristen grund. Dans och rörelse är en viktig del och vi gör ibland enkla körkoreografier. Ingen provsjungning.

Magdalenakören övar på onsdagar mellan kl 16.00-17.00 i Körsalen på Kvarngatan 1. Före övningarna finns möjlighet till ett ”fritidshäng”  i vår ungdomslokal.

Vi sjunger regelbundet på församlingens familjemässor, ”Mässa med Små och Stora”. Vi gör också en större konsert/termin. Tidigare år har vi gjort konserter med artister såsom Jojje Wadenius, Georg Riedel och bröderna Al Fakir. Varje år gör vi en stor Adventskonsert tillsammans med alla församlingens barn- och ungdomskörer. I början av varje hösttermin har vi en ”barnkörupptaktshelg”.

Körledare är Linda Börjesson

Anmälan till barnkörerna

För närvarande har vi kö till våra barnkörer. Du kan endast ställa ditt barn i kö genom att klicka på länken nedan, ej via e-post till körledaren.

Från och med HT -19 har vi nya regler gällande vårt kösystem.

Läs mer om kö-reglerna här.

Till barnkörerna går det att ställa ditt barn i kö det år barnet fyller sex år. 

Ni som redan är inskrivna eller tidigare har fått bekräftelse på att ni står i kö från körledaren omfattas INTE av de nya reglerna.

Anmäl ditt barn här

 

 • Elise Rocksén

  Elise Rocksén

  Maria Magdalena församling

  Barn - och ungdomsledare

  Mer om Elise Rocksén

  Barn- och ungdomsledare

och körledare Isabella Castillo-Inostroza