Barnkörer

Körer för barn i åk 1-6. Körerna sjunger regelbundet på ”Mässa med Små och Stora”, gör konserter såsom Vårkonserter och Julkonserter.

Mariakören, tisdagar

Mariakören är en barnkör för flickor och pojkar i ÅK 1-3. I denna kör arbetar vi aktivt med att hitta en fin unison klang. Fokus läggs på att utveckla barnens röster, intonation och gehör i sånger ur olika genrer, samt genom lustfyllda sångövningar av olika slag. Texterna vilar oftast på en kristen grund. Dans och rörelse är en viktig del och vi gör ibland enkla körkoreografier. Ingen provsjungning.

Mariakören övar på tisdagar mellan kl 16.15 - 17.00 i Körsalen på Kvarngatan 1. Före övningarna bjuder vi på ett enkelt ”mellis”.

Vi sjunger regelbundet på församlingens familjemässor, ”Mässa med Små och Stora”. Vi gör också en större konsert/termin. Tidigare år har vi gjort konserter med artister såsom Jojje Wadenius och Georg Riedel. Varje år gör vi en stor Adventskonsert tillsammans med alla församlingens barn- och ungdomskörer. I början av varje hösttermin har vi en ”barnkörupptaktshelg”.

Mariakören, onsdagar

Övar på onsdagar kl 17.15-18.00. I övrigt samma innehåll som Mariakören, tisdagar (se ovan).

Magdalenakören

Magdalenakören är en barnkör för både flickor och pojkar i ÅK 4-6. Här arbetar aktivt med att utveckla barnens röster, intonation och gehör och tillsammans hitta en fin körklang. I Magdalenakören börjar vi att utveckla stämsången och sjunger två- och ibland trestämmigt. Vi strävar efter att hålla en genrebredd och sjunger allt från pop/gospel till klassiskt/visa. Texterna vilar oftast på en kristen grund. Dans och rörelse är en viktig del och vi gör ibland enkla körkoreografier. Ingen provsjungning.

Magdalenakören övar på onsdagar mellan kl 16.15 – 17.00 i Körsalen på Kvarngatan 1. Före övningarna finns ett enkelt ”mellis”.

Vi sjunger regelbundet på församlingens familjemässor, ”Mässa med Små och Stora”. Vi gör också en större konsert/termin. Tidigare år har vi gjort konserter med artister såsom Jojje Wadenius och Georg Riedel. Varje år gör vi en stor Adventskonsert tillsammans med alla församlingens barn- och ungdomskörer. I början av varje hösttermin har vi en ”barnkörupptaktshelg”.

Anmälan till barnkörerna

För närvarande har vi kö till våra barnkörer. Du kan endast ställa ditt barn i kö genom att klicka på länken nedan, ej via e-post till körledaren.

Från och med HT -19 har vi nya regler gällande vårt kösystem.

Läs mer om kö-reglerna här.

Till barnkörerna går det att ställa ditt barn i kö det år barnet fyller sex år. 

Ni som redan är inskrivna eller tidigare har fått bekräftelse på att ni står i kö från körledaren omfattas INTE av de nya reglerna.

Anmäl ditt barn här