Anmälan till grupper med kö

Här samlar vi information om villkor för anmälningar till grupper med kö.

Förtur för församlingsbor

Du som har en familjemedlem som är medlem i Svenska kyrkan, är församlingsbo (För Konfirmation augusti Berlin 2021 har församlingsbor inom Stockholms Domkyrkoförsamling företräde) eller har en särskild anknytning till vår församling har förtur till våra grupper (exempel på särskild anknytning kan vara att du går i skola här eller att du nyss har flyttat härifrån).

Bekräftelse

  • När du anmäler dig hamnar du på en bekräftelsesida som bekräftar att vi har tagit emot din anmälan.
  • Du kommer också att få ett bekräftelsemejl från någon av de ansvariga kort efter anmälan
  • Mer detaljerad information kommer skickas ut när anmälningstiden är slut. Innan dess finns information att tillgå via vår webbplats.

Anmälans start

  • Anmälningar till grupper med ett avslut, så som konfirmationsgrupper, öppnar ett år innan gruppens start.
  • Till barnkörerna går det att ställa ditt barn i kö det år barnet fyller sex år.