Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

0246-79 89 00 för bokningar och frågor svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Svärdsjö, 15 januari 2021

Hej barn och föräldrar i Svärdsjö, Enviken och Sundborn!

Vi börjar längta efter att återigen starta verksamhet för barn och unga i kyrkan! Tyvärr är coronaspridningen fortsatt stor och många är drabbade även i vår närhet. Kyrkan kommer att avvakta med att starta vår verksamhet till dess att smittoläget förändras och att vi åter kan samlas på ett säkert sätt. Håll utkik på vår hemsida och på facebooksidan för information!

Under våren har vi som ambition att öppna upp en ungdomsgård på Svärdsjö församlingsgård, där högstadiet ligger för ungdomar i hela pastoratet, i samarbete med ideella krafter. Det känns viktigt att bygdens ungdomar har en trygg plats att vara på efter att skolan tar slut, nu när de kommunala fritidsgårdarna har stängt sina vanliga lokaler. Mer information om detta kommer då vi bedömer att det är möjligt att öppna upp på ett säkert sätt för alla deltagare.

 Vi tänker på er, och hoppas att vi snart kan ses som vanligt. Till dess får vi fortsätta att hålla ut ett litet tag till.

Med önskan om en fin vår,

Barnledarna i Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat
genom kyrkoherde Kalle Bengtz

Hälsning till Svärdsjö-Enviken-Sundborns pastorat

Under tiden den 3-7 februari 2021 kommer jag som er kontraktsprost att besöka församlingarna på uppdrag av Biskop Mikael Mogren.

Jag kommer på visitation. Det innebär att Västerås stift genom mig kommer att
*Främja församlingslivet och stärka det inför framtiden
*Att på biskopens uppdrag utöva tillsyn
*Främja sammanhållningen, både i samhället och i kyrkan
*Att tillsammans reflektera över Svenska kyrkans roll och uppdrag i pastoratet.

Vi kommer särskilt att ta upp områdena: gudstjänst, verksamhet för familjer, anställda och diakoni.

Söndagen den 7 februari 2021 kommer vi att fira gudstjänst tillsammans digitalt i Svärdsjö kyrka. Efteråt blir det visitationsstämma.

Det kommer att vara avslutningen på visitationen

 Hela visitationen kommer på grund av pandemin att genomföras digitalt.

Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt av er under de här dagarna!

Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus!

Gagnef 2021-01-12

Margareta Carlenius

Kontraktsprost i Falu-Nedansiljans kontrakt

 

Vägbom för säkerhets skull på Svärdsjö kyrkogård

Det kommer att sättas upp en vägbom som förhindrar för privata bilar att parkera inne på kyrkogårdspersonalens arbetsområde. Kontinueligt körs det med såväl lastmaskiner, mindre traktorer, gräsklippare och andra fordon. Vid flera tillfällen har situationer uppstått som skulle ha kunnat föranleda en incident. För att säkerställa att vare sig besökare eller besökares fordon blir skadade väljer vi nu att avgränsa vårt arbetsområde. Vi kommer samtidigt att se till att skapa ytor för parkering på annan plats.

För en del kyrkogårdsbesökare kommer detta tyvärr innebära att det blir en längre sträcka till gravarna och detta beklagar vi, men omstruktureringen är nödvändig av säkerhetsskäl.

ÖPPETTIDER EXPEDITION SVÄRDSJÖ (Industriv. 3)

Tis-tors 13-15 OBS endast öppet via telefon from 9 nov.

ÖPPETTIDER KYRKOR
Svärdsjö kyrka, Envikens kyrka, Sundborns kyrka
Varje dag 10-15

Envikens gamla kyrka är öppen under juni-augusti.
Svartnäs kyrka kan öppnas för visning efter överenskommelse, namn och telefonnummer till kyrköppnare finns i anslutning till kyrkan
Lumshedens kapell öppen under gudstjänster och förrättningar