Meny

Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat

0246-79 89 00 för bokningar och frågor svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Under juni månad öppnar pastoratet upp för gudstjänster. Vi rättar oss efter Folkhälsomyndighetens regler. Max 50 besökare inklusive tjänstgörande. Sprid ut er i kyrkbänkarna och sitt med avstånd till varandra. Kyrkkaffe serveras ej.
Om du är i riskgrupp eller känner dig sjuk, så hänvisar vi till gudstjänster på radio och TV.

 

Här hittar du gudstjänsterna som sänds via Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCuS32_cG8e7JoF9AaRs5xMg

 

Vill du ge kollekt? Klicka på den här länken för att läsa om söndagarnas kollektändamål! Man kan också swisha en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete, "ACT Svenska kyrkan"! Swish:a gärna ett bidrag till 123 218 27 64. Gåvorna går till biståndsarbete i andra länder, där coronakrisen kommer att vara en stor utmaning. Våra systerkyrkor vädjar om ert stöd för detta ändamål!

ÖPPETTIDER EXPEDITION SVÄRDSJÖ (Industriv. 3)

Endast öppen för telefonsamtal, ej för besök, under coronatider.

Tis-tors 13-15

ÖPPETTIDER KYRKOR JUNI-AUGUSTI
Svärdsjö kyrka och Envikens gamla kyrka
Alla dagar 10-15
Envikens kyrka
Alla dagar 10-19
Sundborns kyrka
Må-fre 8-20, lör-sön 10-18


Svartnäs kyrka kan öppnas för visning efter överenskommelse, namn och telefonnummer till kyrköppnare finns i anslutning till kyrkan
Lumshedens kapell öppen under gudstjänster och förrättningar